شرکت نظارت گستر ایمن امسال نیز همچون سالهای گذشته در نمایشگاه ایپاس شرکت فعال داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نظارت گستر ایمن، غرفه این شرکتB65 ) (در طی روزهای نمایشگاه از ساعات اولیه تا آخرین ساعات کار نمایشگاه با استقبال گسترده از سوی بازدید کنندگان روبرو بوده است.
در نمایشگاه امسال شرکت نظارت گستر ایمن با جدیدترین محصولات خود در برندهای Raster ,Feeler و Sayotech حضور داشته که آشنایی با تکنولوژی و محصولات جدید این شرکت، از دلایل استفبال گسترده بازدید کنندگان این دوره از نمایشگاه ایپاس از غرفه نظارت گستر ایمن می باشد.
همچنین از دیگر دلایل این اسقبال گسترده را می توان به حضور نماینده محترم شرکت Raster که به دعوت و با هزینه شرکت نظارت گستر ایمن در این دوره از نمایشگاه حاضر بودند اشاره کرد.
مدیر فروش بخش خاورمیانه ای Raster جناب آقای فرانسیس در طول روزهای نمایشگاه با تعداد زیادی از بازدید کنندگان و کارشناسان ملاقات و به سوالات ایشان پاسخ دادند که به گزارش کارشناسان، این امر به غنای بیشتر فنی این دوره از نمایشگاه ایپاس کمک کرد.
همچنین نمایندگان محترم مجلات تخصصی حاضر در نمایشگاه که ازحضورمدیر فروش بخش خاورمیانه شرکت رستر در غرفه نظارت گستر ایمن اطلاع یافتند، مصاحبه های تخصصی جداگانه ای را ترتیب دادند که مشروح آنها در شماره های آتی این مجلات درج خواهد شد.
شایان ذکر است غرفه آرایی مناسب شرکت نظارت گستر ایمن که علاوه بر زیبایی و جذابیت بصری از کارایی و سهولت دسترسی به کلیه محصولات و کارشناسان فنی و فروش با بازدید کنندگان نیز همراه بود، از دیگر امتیازات غرفه شرکت نظارت گستر در این دوره از نمایشگاه محسوب می شود.
غرفه آرایی مناسب این شرکت نه تنها از سوی بازدید کنندگان بلکه از سوی همکاران سایر شرکتها و غرفه های حاضر در نمایشگاه نیز مورد استقبال و تمجید قرار گرفت.