پرش لینک ها

اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته

اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته چيست؟

اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته يا به عبارتي همان تماشاخانه ي تصوير مي باشد كه براي بررسي و ارزيابي بهتر جزييات تصوير طراحي شده است.

اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته چگونه طراحي شده است ؟

معمولا براي بازبيني مراكز  عمومي و پرتردد مثل پاسا‍‍ژها ممكن است بررسي با مثلا يك و يا چند دوربين كاره ساده وراحتي نباشد براي تسهيل بررسي يك سيستمي طراحي شده به نام اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته در اين اتاق چندين دسته دوربين در تعداد بالا در نظر گرفته مي شود كه براي هر دوربين يك مانيتور اختصاصي در نظر گرفته شده است و اين اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته مجهز شده است به انواع با كيفيت ترين وسايل كه بتواند بررسي دقيقي را از محيط پرتردد براي شما فراهم آورد با استفاده از اين گستره ديد ميداني كه داريد قطعا ديد بهتري از جزييات خواهيد داشت .در نظر بگيريد كه كنترل و حساسيت بررسي يك محيط براي شما بسيار با اهميت و حياتي باشد مثل مراكزي همچون بيمارستان ها و طوري باشد كه لازم باشد در 24 ساعت شبانه روز توسط ناظرين تحت بررسي باشد.

اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته و دريافت جزييات

خوبي كه اتاق مانيتورينگ دوربين مدار بسته دارد اين است كه شما با تعداد افراد ناظر كمتر مي توانيد بيشترين اطلاعات تصويري را دريافت نماييد تصاوير در مانيتوريهاي جداگانه و اختصاصي كه هر كدام از اينها به صورت مجموعه در يك صفحه كلي نمايش داده مي شوند .يعني با 2 ناظر و 4 مانيتور مي توانيد 32 تصوير مجزا را در آن واحد دريافت نماييد. و بر فرض در تصوير شماره 8 رويدادي رخ مي دهد مي توانيذد با بزرگتر كردن تصوير همه جزييات را دريافت كنيد.

مانيتورينگ ها مي توانند در سايز هاي مختلفي باشند در صورتيكه در سايز بزرگ تري طراحي شده باشند تصاوير بيشتري دريافت مي شود.و درصورتيكه مانيتور ها در سايز هاي كوچكتري باشند تصوير به صورت تكي قابل مشاهده هستند.يك حسن خوب ديگري هم كه  در اتاق مانتيورينگ دوربين مدار بسته وجود دارد اين است قابليت تنظيم لنز دوربين مدار بسته را براي فرد ناظر وجود دارد.البته اين مورد مربوط به دوربين هاي اسپيد دام و زوم دار مي باشد.فرد ناظر يا به طريقه ي اتوماتيك و يا به صورت دستي در اتاق كنترل با كمك دستگاهي به نام کیبرد کنترلر قادر است مسير و جهت در دوربين هاي گردان و اسپيد را تغيير دهد و حتي مي تواند امكاني بازبيني قسمت هاي مشخصي را براي نگهبانان را در ساعتي معين فراهم آورد.

]]>