پرش لینک ها

استفاده از دوربین مدار بسته در دیگر کشور ها

دوربین مدار بسته نظارتی بیشتری نسبت به هر کشور دیگری در جهان دارد. این گسترش کانال های دوربین مدار بسته، دولت را مجبور به ایجاد یک کمیته نظارتی بر این دوربین ها کرده است . اکنون یک استراتژی ملی منتشر شده است تا چگونگی استفاده از دوربین مدار بسته و اطمینان از استفاده از دوربین ها در منافع عمومی را تعیین کند. سوال های مهم در مورد اینکه آیا می توانیم اطمینان داشته باشیم که همه این دوربین ها به نحوی مورد استفاده عموم قرار می گیرند و اگر نباشد. این فقط تعداد دوربین هایی است که نگران آن هستند. سیستم های مختلفی که توسط بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی خصوصی در 20 سال گذشته به صورت یکپارچه و تقسیم شده به کار گرفته شده اند، قابلیت های فنی بسیار متنوعی دارند و از راه های مختلفی استفاده می شوند. کمبود استاندارد سازی و آگاهی عمومی محدود در مورد اینکه دوربین مدار بسته قادر به چه امکاناتی است  و چه تجهیزاتی برای آنها استفاده می شود وجود دارد. این امر به ویژه در پیشرفت های تشخیص چهره و تکنولوژی ردیابی حرکت اهمیت دارد. همچنین نگرانی ها در مورد سوء استفاده از دوربین ها، به عنوان مثال اپراتورهای دوربین سوء استفاده از موقعیت خود را برای فضای اطمینان و یا سود تجاری وجود دارد. یا دوربین هایی که برای جلوگیری از جرم و جنایت، که در آن کیفیت تصویر برای استفاده در دادگاه بسیار ضعیف بود و یا حتی در مواردی که دوربین هایی که می توانست فیلم های حیاتی را فراهم کند، برای صرفه جویی در هزینه ها خاموش شدند. با پیشرفت در فن آوری دیجیتال، مانند تشخیص چهره، مسائل مربوط به حریم خصوصی، اشتراک گذاری داده ها و پروفایل ها و همچنین اثر خنک کننده ممکن است که در جامعه وجود داشته باشد. دوربین مدار بسته]]>