پرش لینک ها

استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه

استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه درصورتيكه متقاضي در بحث هزينه محدوديت كمتري داشته باشد پيشنهاد مي شود به استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه به جهت خدمات بهتر و كيفيت مناسب و كاربردي تر.مورد بعد كه در مسافت هاي طولاني تر كه نياز به كابل كشي بسيار اهميت دارد به استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه بسيار توصيه مي شود.و در صورت نياز به كابل كشي هاي مسافت هاي طولاني اين سيستم بسيار مناسب است.و به علت استفاده از فناوري هاي جديد در اين سيستم مثل فناوري هاي نانو استيشن كه با استفاده از آن نياز به كابل كشي برطرف مي شود و به صورت كلي در هزينه بسيارصرفه جويي مي شود. در سيستم هاي آنالوگ يكسري ازتغييرات و جابجايي ها براي كاربر ممكن است سخت و پر زحمت باشد در اين صورت  با استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه امكان هر گونه تغييري وجود دارد و هر گونه جابجايي كه مد نظرتان باشد را مي توانيد انجام دهيد . زماني كه شما از دوربين مدار بسته آنالوگ استفاده مي كنيد و به لحاظ تصويري كمي با مشكل كيفيت تصاوير مواجه مي شويد بهترين راه حل پيشنهادي استفاده ي دوربين مدار بسته ي تحت شبكه  مي باشد. در صورتيكه شما از دوربين مدار بسته آنالوگ استفاده مي كنيد ممكن است با نصب خوب و كابل هاي با كيفيت بتوانيد ميزان نويز ايجادي را كمي تقليل دهيد .اما در صورتيكه ريسك پذيري محيطي كه در آن قرار داريد بالا باشد پيشنهاد خوب ما به شما استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه مي باشد.

استفاده ي دوربين مدار بسته تحت شبكه و نرم افزار پردازش تصوير

امروزه نرم افزار پردازش تصوير يكي از نرم افزار هاي مهم و كاربردي براي متقاضيان به حساب مي آيد براي اينكه با استفاده از اين نرم افزار بتوانيد بهترين خروجي تصوير را دريافت كنيد لازم است كه اين نرم افزار را بر روي سيستم شما نصب باشد اما در سيستم هاي تحت شبكه به طريقه ي ديگري است اين سيستم ها به اين نرم افزا مجهز شده اند.  ]]>