پرش لینک ها

استفاده کارفرمایان از دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته امنیتی دلایل قانونی دارند و این نظارت کاملا قانونی است.

  • حفظ ایمنی کارمندان و امنیت آنها با ممانعت از خشونت و دزدی
  • ممانعت از دله دزدی، تمارض، آسیب عمدی و دیگر سوء رفتارها
  • مشاهده و بهبود بهره وری در سیستم کاری
  • جلوگیری از هر گونه خطا در بخش خدمات مالی مطابق دستور العمل آیین نامه های حقوقی
دلایل گفته شده لزوم استفاده از دوربین های امنیتی در تمامی شرکت ها و تجارت های کوچک و بزرگ حتی مغازه های خروده فروشی را نشان می دهند. وقتی از دوربین مدار بسته استفاده می کنید سه مورد قانونی باید تحت نظارت کامل قرار گیرد. مورد اول؛ قانون استخدام می گوید کارمندان نباید به روشی عمل کنند که احتمال ویرانی یا صدمه زدن به اعتماد متقابل کارمند و کارفرما ایجاد شود. اگر چنین شود احتمال اخراج کارمند وجود دارد و کارمند نیز به همان اندازه حق شکایت از کارفرما را دارد.  مورد دوم؛ قوانین حفاظتی چگونگی جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی درباره کارمند توسط کارفرما با امکان استفاده از دوربین مدار بسته تلویزیونی برای ثبت فیلم ویدئویی از آنها را تنظیم کرده اند. سومین مورد؛ کارفرمایان با رعایت آیین نامه های حقوق کارمندان می توانند از دوربین مدار بسته تلویزیونی استفاده کنند. برای ممانعت از بروز مشکلات با وجود قوانین گفته شده، بجز استفاده از دوربین مدار بسته تلویزیونی در برنامه ریزی های بخصوص نظیر بررسی جرم یا پیگیری مسئول یا قبول قوانین لازم باید حتما کارمندان را از وجود چنین دوربین هایی مطلع سازید. در کل معرفی دوربین مدار بسته می تواند پیچیده باشد اما با رعایت قوانین و مقررات، کارفرمایان به راحتی می توانند از این تکنولوژی به نفع خود و کارمندانشان با حفظ اعتبار و آبرو استفاده کنند.]]>