پرش لینک ها

الزامات سیستم ضبط ویدئویی دیجیتال

معرفی الزامات سیستم ضبط ویدئویی دیجیتال

برنامه های ویدئویی امنیتی به ضبط بالاتر و تفکیک پذیری صفحه نمایش در حال حرکت می باشد. هزینه تفکیک پذیری CIF (NTSC 240˟360) به طور گسترده در نسل اولیۀ ضبط ویدئوهای دیجیتال برای تولید با کیفیت ویدئویی دیجیتال قابل مقایسه با ضبط ویدئویی آنالوگ جایگزین آن استفاده شد. وضوح پایین CIF همچنین برای نسل اول فن آوری کدک (MJPEG/MPEG-4) که نمی تواند نسبت فشرده سازی قابل قبول در وضوح بالاتر تولید کند˛ مناسب بود. نیاز بازار امروز و حرکت رو به جلو کیفیت استاندارد (D1 NTSC 720˟480) یا دی وی دی با کیفیت می باشد. کیفیت استاندارد یک افزایش عملکرد چهار برابر در سیستم قدرت پردازش در هر کانال در مقایسه با CIF نشان می دهد. فن آوری کدک H-264 دولت از هنر در وضوح D1 و بالا برای اطمینان نسبت فشرده سازی کارآمد استفاده شده است. خانوادۀ اصلی پردازنده های H-264 به وضوحات ویدئویی قابل برنامه ریزی برای ضبط در هر سطح از کیفیت مورد نیاز اجازه می دهد. روند دیگر در امنیت و نظارت تصویری نیاز برای میزان فریم کامل ضبط ویدئو و ذخیره سازی می باشد. میزان فریم کامل برای دوربین های مدار بستۀ آنالوگ 30 فریم در ثانیه در NTSC و 25 فریم در ثانیه در PAL می باشد. زمان واقعی ضبط ویدئو افزایش دو برابر تا چهار برابر در قدرت پردازش مورد نیاز در هر کانال در مقابل طرح های ضبط ویدئوی دیجیتال که درکاهش میزان فریم مانند 7.5 فریم در ثانیه (25% در NTSC) یا 15 فریم در ثانیه (50% در NTSC) ضبط می کند را نشان می دهد. سیستم مقیاس پذیر قدرتمند معماری برای برخورد با الزامات پردازش به طرح های جدید ضبط ویدئویی دیجیتال نیازمند می باشد. بسیاری از سیستم های امنیتی تصویری امروز طرح ترکیبی از تجهیزات دوربین مدار بسته آنالوگ و فن آوری شبکه های دیجیتال می باشند که به مرور ساخته شده است. تجهیزات دیجیتال موجود بر اساس فن آوری های کدک قدیمی تر (MJPEG/MPEG-4) نیاز به کد بین فرمت در تجهیزات جدید را ایجاد می کند. برای مثال˛ یک ویدئو از دوربین IP موجود با فشرده سازی MJPEG باید برای H-264 در ضبط ویدئویی دیجیتال برای ذخیره سازی کارآمد و استفاده از پهنای باند شبکه دوباره کد گذاری شود. طرح حای ضبط ویدئویی دیجیتال امروز باید ورودی ویدئو دیجیتال چند فرمتی (MJPEG/MPEG-4/H.264) برای حفظ سرمایه گذاری در تجهیزات نسل قبل را تطبیق دهد. خانوادۀ اصلی پردازنده های H.264 رمزگشایی ویدئو در MJPEG و MPEG2 قبل از رمز گذاری مچدد به H.264 برای ضبط و پخش پشتیبانی می کند.

هدف هدف از این مدرک این است که چگونه دوربین مدار بسته بالن تحت شرایط عملیاتی مختلف به کار برده می شود را توضیح دهد و مسائلی را که لزوما در ورق داده های این محصول یا راهنمای نصب پوشیده نیست را مورد بحث قرار دهد.

]]>