پرش لینک ها

انتخاب درست دوربین مدار بسته نظارتی 3

در دو مقاله قبلی درباره سوالاتی که تاجران باید قبل از سرمایه گذاری برای خرید دوربین مدار بسته نظارتی از خود بپرسند، پرداختیم حالا به ادامه این موارد توجه کنید.

  1. آیا این روش مقیاس پذیر است؟ آیا با گذر زمان شما نیاز به افزودن دوربین های بیشتری دارید؟

داشتن سیستم دوربین نظارتی مقیاس پذیر مهم است. مشکل ما با دوربین مدار بسته تلویزیونی سنتی است این است که از سیم کشی و بدون مقیاس پذیری مناسب استفاده شده است.

از اینرو انتخاب دوربین های IP مهم است تا به شبکه های بی سیم وصل شود و شما به راحتی بتوانید مقیاس نصب را افزایش دهید.

  1. چه بخش هایی از تجارت شما می تواند از یک دوربین مدار بسته نظارتی موثر بهره ببرد؟

مزیت سیستم های نظارتی نه فقط برای مشاهده سرقت خوب است بلکه امنیت را نیز افزایش می دهد. امکان تصویرسازی از رویدادها با سیستم دوربین مدار بسته نظارتی برای تایید سرقت، خشونت و خسارت وارده به اموال مهم است.

استفاده از دوربین مدار بسته نظارتی در صنایعی نظیر خرده فروشی توانایی سیستم های نظارتی برای ایجاد داده و بینش مشتریان را در تغییر روش امنیت کاری بلکه بازاریابی و سرویس مشتریان از لحاظ تجربه مشتری و مفید بودن آنها فراهم می کند.

  1. آیا تجزیه و تحلیل VMS برای غلبه بر دوربین نظارتی مفید است؟

سیستم VMS موثر مقدار متوسط زمانی که شخص بایستی روی ردپای اسکن شده حدودا 20 دقیقه تمرکز کند. این ویژگی به شما هشدار می دهد فعال باشید و به شکل تحلیلی روشی برای اجرای تجارت خود داشته باشید.

  1. چطور راه حل VMS خوبی را انتخاب کنیم؟

نیازمندی های سیستم مدیریتی ویدئو مهم است، شامل طرح خرید دوربین مدار بسته نظارتی شما است که آن را در حالت اجرایی قرار می دهد. بسیاری از افراد به مکانهای زیادی سفر می کنند تا توانایی دستیابی به سیستم دوربین نظارتی را از هر موقعیتی مدیریت کنند هر راه حل VMS باید شما و تجارت شما را هدایت کند.

با در نظر داشتن موارد ذکر شده مطمئن باشید دوربین نظارتی درستی را انتخاب خواهید کرد.

]]>