پرش لینک ها

انواع اتصال دهنده های بی ان سی

تاریخچه بعد از اختراع  اتصال دهنده توسط پال نیل و کارل کانسیلمنت با توجه به مکانیزم بیونت قفل کنننده آن، بی ان سی نامیده شد. نیل در آزمایشگاه بل کار می کرد و همچنین اتصال دهنده N   را اختراع کرد. کانسلمن در آمپنل کار می کرد و همچنین اتصال دهنده Cرا اختراع کرد. همانطور که می دانید این اتصال دهنده ها کاربردهای زیادی در  دوربین مدار بسته و نصب دوربین مدار بسته دارند. اساس پیشرفت اتصال دهنده  بی ان سی تا حد وسیعی از تحقیقات اکتادیا ام سالاتی، دانشجوی فارغ التحصیل از مدرسه مور در رشته مهندسی برق دانشگاه پنسیلوانیا گرفته شده است. در سال 1945، زمانی که او مشغول کار در کمپانی برق هیزلنیت بود، حق انحصاری برای یک اتصال دهنده را برای سیم های هم محوری که می توانست انعکاس و خسارات موجی را به حداقل برساند، تقاضا کرد. این حق انحصار در سال 1951 به او داده شد. مقاومت بی ان سی سرفیش های بی ان سی از چپ به راست شامل 75Ω ماده، 75Ω نر، 50Ω ماده، 50Ω نر می شود. انواع بی ان سی سرفیش های  بی ان سی معمولا در نسخه های 50 و 75  ohmارائه شده اند، برای استفاده  با کابل هایی با مقاومت ظاهری خاص یکسان استفاده می شوند. هر کدام از این نوع بی ان سی ها در دستگاه های مختلف کاربردی متفاوت داشته و به غیر از دوربین مدار بسته، در زمینه های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند. نوع 75ohm می تواند گهگاه با کاهش و نبود عایق در هنگام اتمام جفت گیری تشخیص داده شود. اما این به هیج وجه قابل اعتماد نیست.  پیشنهاداتی در اوایل سال 1970برای مواد عایقی که به رنگ قرمز هستند در اتصال دهنده های 75ohm وجود داشت و این در حالی بود که این مواد گهگاه استفاده می شدند و استاتدارد نبودند.  جنبه های استفاده از اتصال دهنده75ohm کمی متفاوت تر از نوع 50ohm است. اتصال دهنده های 50ohm به طور خاص برای استفاده در جریان های بالاتر از 4 هرتز و نسخه  75ohm برای بالای 2 هرتز استفاده می شوند. نوع 95ohm در بخش ماورا جوی استفاده می شوند اما به ندرت در جاهای دیگر کاربرد دارد. این می تواند همچنین با ارتباطات ویدئویی 95ohm  در نمایشگرهای بخش خلبانی برروی بخش هایی از هواپیما استفاده شود. بسیاری از گیرنده های وی اپ اف از ورودی های آنتنی 75ohm  استفاده می کنند بنابراین آنها اغلب می توانند در اتصال دهنده های بی ان سی 75ohm  استفاده  شوند. بی ان سی معکوس و متقارن ( با نام PR-BNC) نوع خاصی از بی ان سی  است که تقارن  فواصل را معکوس می کند. در اتصال دهنده از این نوع، تماس از جنس ماده که به طور معمول در پوشش دیده می شود معمولا در دو شاخه پریز وجود دارند در حالی که تماس نر که معمولا در در دو شاخه دیده می شود در پوشش قرار دارد. این می تواند این حقیقت را که اتصال دهنده های فاصل متقارن و معکوس با اتصال دهنده های استاندار فاصله ای جفت نمی شوند، تضمین می کند. اتصال دهنده SHV نوعی از بی ان سی  با ولتاز بالا است که از این شکل از معکوس و تقارن استفاده می کند. مدل های کوچک تری از اتصال دهنده  بی ان سی که با نام بی ان سی میکرو و تراکم بالای بی ان سی (اچ دی بی ان سی) شناخته شده اند، از طریق شرکت  آمفنول ساخته شده اند در حالی که آن ها سعی در حفظ ویژگی های الکتریکی نوع خاصی  دارند، آن ها تراکم جمع آوری بالا تری را برروی جدول مدار و مجموعه اتصال دهنده های الکتریکی موازی تجهیزاتی را دارند. این اتصال دهنده ها با مقاوت ظاهری 75ohm برای ویدئوهای اچ دی کاربرد دارند. نحوه اتصال این سرفیش ها در نصب دوربین مدار بسته اهمیت زیادی دارند و در صورت نصب غلط، با قطعی سیگنال یا نویز مواجه خواهیم شد.]]>