پرش لینک ها

تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه

تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه

شايد اين سوال هم براي شما پيش آمده باشد تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه در مدل هاي dome ,  bullet در چيست؟ كاربري هر دو مدل دوربين بسيار گسترده مي باشد  گاهي به علت شباهت هاي موجود ممكن است حتي قابل جايگزيني هم باشند.اگر در مدل ها ي يكسان با كيفيت هاي برابر اين سيستم ها استفاده نماييد بر فرض از كيفيت 700 tvl  استفاده نماييد ممكن است كارايي هر دو مدل يكسان باشد.

تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه در نصب  اساسي ترين تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه باز مي گردد به شكل ظاهري اين دوربين ها مثلا دوربين هاي dome بيشتر در قسمت هاي داخلي و از سقف آويزان مي شونداين دوربين ها ممكن است براي نماي داخلي بسيار شيك و مناسب باشند و حتي مي شود اشاره هم داشت به فضاگيري كم اين دوربين ها و اما دوربين ها ي  bullet محل نصب اين دوربين ها برر روي ديوار مي باشد و محدوده ي مشخصيي را براي نظارت دارند.شكل ظاهري اين دوربين ها شبيه لوله ي تفنگ مي باشد و علت انتخاب نامشان همين است. تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه  مربوط به نصب مي باشد.نصب دوربینهای bullet در فضای باز و نصب داخلی دوربین dome براي فضاهاي بسته كاربرد بيشتري دارند به علت اينكه ديد وسيعي ندارند و قابليت ديد مسافت هاي دورتر هم براي آنا وجود ندارد علاوه بر اين ها فضاي كمي را هم اشغال مي كنند و مي شود گفت دوربين هاي بسيار زيبايي هستند كه قابليت تطبيق با هر مدل طراحي را دارنديكي از شرايطي كه در مورد اين دوربين ها وجود دارد اين است كه براي قابليت زوم و فوكوس بر تصوير نياز است كه كمي از حد معمول بيشتر استفاده شوند مزيت خوبشان هم جمع و جور بودن آنهاست اين دوربين ها مجهز به لنزهاي بسياركوچك هستند و ديدي كه مي توانند براي ماربر فراهم آورند مربوط به فاصله هاي بسيار نزديك مي باشد.

تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه در نصب

تفاوت دوربين مدار بسته تحت شبكه  مربوط مي شود به طراحي دوربين ها در مدل دوربين bullet كه طراحي آنها به گونه اي است كه  اين دوربين ها براي فضاهاي باز بسيار مناسبند از نظر اندازه هم بزرگ هستند و براي پيشگيري از سرقت هم مناسبند طريقه ي نصب در انها به شكل براكتي است كه به خاطر وجود انعطاف پذيري كه دارند و مجهز بودن به مفصل هاي افقي و عمودي مي توانند ديد گسترده اي را ايجاد نمايند.دوربين ها dome  داراي پوشش هاي پلاستيكي كه شكلي شبيه به گنبد را دارد. و به خاطر شكلي كه دارند در برابر آسيب مقاوم تر هستندو بيشتر هم از اين دوربين ها در بانك ها استفاده مي شود.]]>