پرش لینک ها

توضیح منبع تغذیه دوربین مدار بسته

با استفاده از یک منبع تغذیه دوربین مدار بسته مرکزی در این روش یعنی شما فقط باید یک پریز برق به جای چندین پریز انتخاب کنید اگر هر یک از دوربین ها را به صورت جداگانه تغذیه کردید. این امر بدین معنی است که دوربین ها ی مدار بسته نمی توانند به طور تصادفی قطع شوند ونصب دوربین مدار بسته و راه اندازی بسیار تمیزتر و حرفه ای تر ارائه می کند. فاصله ای که شما می توانید تغذیه را اجرا کنید نیز نیاز به توجه دارد. DC و AC بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. برق DC تنها می تواند به طور معمول حدود 300 فوت بدون در نظر گرفتن اندازه گیری سیم مورد استفاده باشد. تغذیه AC به طور معمول قادر به اجرای همان فواصل کابل های ویدیو استاندارد خواهد بود. حدود 800 فوت در 18 سیم سنج.

تعیین منبع تغذیه درست

پس چگونه منبع تغذیه درست دوربین مدار بسته را برای سیستم دوربین های امنیتی خود تعیین می کنید؟ دو معیار اصلی انتخاب وجود دارد. 1. تعداد دوربین ها برای تغذیه. 2. مجموع کشش فعلی.

شما باید برق مورد نیاز دوربین مدار بسته را از جدول تنظیمات و یا از خود دوربین بدست آورید. به طور معمول اندازه گیری که شما نیاز به دانستن آن دارید این است که چگونه بسیاری از آمپرهای دوربین برای تغذیه AC یا DC جذب می شوند. اگر شما آمپرها را نمی دانید، می توانید وات یا VA را توسط یافتن ولتاژ تقسیم کنید. نمودار تبدیل ولتاژ را مشاهده کنید که برای آن اعداد نیاز به تقسیم دارند. به عنوان مثال یک دوربین 5W در 24 VAC را نشان می دهم. چه تعداد آمپر در آنجاست؟ بر اساس نمودار شما 5 را بر 24 برای حدود 0.200 آمپر یا 200 میلی آمپر (میلی آمپر) تقسیم می کنید. هنگام تشکیل جذب فعلی به یاد داشته باشید که برق کلی موجود، مجموع حداکثر در دسترس از هر یک از خروجی ها نیست. به عنوان مثال در یک خروجی دوربین 8 شما ممکن است 1.85 آمپر را از هر خروجی جذب کنید. با این حال، جریان کلی شما (با اضافه کردن جذب از تمام دوربین ها بذست آمده) نباید از 4 آمپر تجاوز کند. بارگذاری هر خروجی در 1.85 آمپر برای کل 14.8 آمپر به وضوح بیشتر از تأمین است! مثال 1: شما 2 گنبد دارید که 1 آمپر هر کدام جذب می کنند و 6 دوربین، که هر کدام 150ma جذب می کنند. مجموع جذب فعلی شما 2.9 آمپر است، در حال حاضر در مجموع 4 آمپر در دسترس است. مناسب است. مثال 2: شما 5 گنبد دارید که هر کدام 1 آمپر و هر 3 دوربین هر کدام 150 میلی آمپر جذب می کنند. مجموع جذب فعلی شما 5.45 آمپر است، بیشتر از جذب موجود 4 آمپر است. مناسب نیست. نصب دوربین مدار بسته و راه اندازی شما مؤثر نخواهد بود. ما به شدت آزمایشگاه رادارگریزمنبع تغذیه دوربین مدار بسته را توصیه کردیم. به طور خاص منبع تغذیه سری ITV. مدل های موجود به شرح زیر است: • : STV-044 خروجی • STV-08: 8 خروجی • STV-16: 16 خروجی برخی از ویژگی های کلیدی عبارتند از: • آنها قابل انتخاب AC / DC هستند • دارای حفاظت خود بازنشانی فیوز هوشمند هستند که از تمام خروجی ها محافظت می کند. آنها مانند یک فیوز شیشه ای واکنش نشان می دهند اما خود را تنظیم مجدد می کنند هنگامی که افزایش نیروها انجام شده و یا خطا حذف شده است. • ولتاژ ورودی 110 VAC است • رتبه بندی فیوز هوشمند 1.85 آمپر در هر خروجی است • خروجی فعلی در STV-04 و 08، 2.5A @ 12VDC و یا 4A @ 24VAC است • خروجی فعلی در STV-5A @ ،16 12VDC و یا 8A @ 24VAC است

]]>