پرش لینک ها

محل قرارگيري دوربين مدار بسته

محل قرارگيري دوربين مدار بسته قسمت هايي كه معمولا براي محل قرارگيري دوربين مدار بسته انتخاب مي شوند معمولا كنج ها ها هستند.وقتي دوربين مدار بسته در قسمت گوشه نصب شده باشد فضايي بيشتري را جهت بررسي در اختيار خواهيد داشت و اگر قسمت هاي مهمي براي دريافت تصاوير در نظر داشته باشيد دوربين بايد كمي جلوتر نصب گردد.كه اين قسمت هم به عوامل  مختلفي بستگي دارد. مثلا به نوع dvr و امكان هم دارد كه كيفيت تصاوير در هنگام نمايش زنده و ضبط تصوير متفاوت باشد كه هنگامي كه تصوير به صورت ضبط شده باشد امكان دارد آن طور كه بايد تصاوير دريافت نشود و شما به علت فاصله ي موجود هم باعث شود تا شما تصاوير  با كيفيتي را مشاهده ننماييد. دقت در انتخاب درست محل قرارگيري دوربين مدار بسته در پوشش دهي مناسب و  براي داشتن ديدي مناسب و با كيفيت بسيار اهميت دارد و يك مورد بسيار مهم تر ديگر اين است كه در صورتيكه در محيط تنوع نور وجود داشته باشد و در صورتيكه فواصل دورتر هم تاريك تر باشد توصيه ي ما بر استفاده از دوربين wdr است. در محل قرارگيري دوربين مدار بسته اينكه تامين نور از كدام بخش است بسيار مهم مي باشد درصورتيكه قصد داشته باشيد نور كافي را دريافت نماييد توجه به يكسري از نكات ضروري است.در صورتيكه دوربين مدار بسته مورد استفاده شما دوربين هاي مسقفي باشد از نور سفيد رنگ استفاده نماييد و در صورتيكه از اين نور استفاده نشود يك رنگ غير طبيعي در هنگام دريافت تصاوير خواهيد داشت. به اين صورت با عدم تشخيص رنگ روبه رو خواهيد شد. و مطلب بعدي بستگي به تابش خورشيد دارد و اين را حتما در نظر داشته باشيد كه لنز دوربين مدار بسته در ساعتي از طول روز كه اشعه تابش خورشيد به صورت مستقيم  است در اين فضا قرار نگيرد به اين علت كه نمي تواند ديد مناسبي را ايجاد نمايد. هرچه محل قرارگيري دوربين مدار بسته بهتر باشد كيفيت دريافت تصاوير هم بهتر خواهد بود.و رضايتمندي مشتري نيز چند برابر خواهد شد.]]>