پرش لینک ها

دامنه دید لنز دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته شما انطباق یابد. لنز دوربین مدار بسته به دو دسته اصلی تقسیم می شود نوع ثابت ( یک بعدی) و چند بعدی ( زوم) . اف اوی برای لنز های تصویری ثابت فابلیت تطبیق نیستند. اف اوی از نوع لنزهای چند تصویری قابلیت تطبیق را دارد. شکل 1.3 نشان دهنده انواع مختلف لنزهای  اف اوی است.

جدول جزئیات لنز ها
5 فوت 10فوت 25 فوت 50 فوت 75 فوت 100 فوت
2.8mm 6.4X8.6 12.9X17.1 32.1X42.9 64.385.7X 96.4X128.6 X171.4128
4.0mm X6.04.5 9.012.0X 22.5X30.0 45.0X60.0 67.5X90.0 X120.090.0
6.0mm 3.04.0X 6.0X8.0 15.0X20.0 30.0X40.0 45.0X60.0 60.080.0X
8.0mm 2.3X3.0 4.5X6.0 11.3X15.0 22.5X30.0 33.8X45.0 X60.046.0
12.0mm 1.52.0X 3.0X4.0 X10.07.5 15.0X20.0 22.5X30.0 30.040.0X
16.0mm 1.5X1.1 2.3X3.0 5.6X7.5 11.3X15.0 16.9X22.5 22.5X30.0
25.0mm 1.0X0.7 1.41.9X 3.6X4.8 7.2X9.6 X14.410.8 14.4X19.2
50.0mm 0.50.4X 0.71.0X 1.8X2.4 3.6X4.8 5.47.2X 7.2X9.6
75.0mm 0.2X0.3 0.50.6 X 1.2X1.6 2.4X3.2 3.6X 4.8 4.8X6.4
شکل 1.3.
  با دانستن فاصله شی و محیط مورد نظر شما می توانید نوع لنز مورد نظر برای تصویر مناسب در دوربین مدار بسته انتخاب کنید. برای مثال با استفاده از جدول بالا، دوربین مدار بسته با فرمت 1/3 اینچ قابلیت دید شی در فاصله 50 فوت را در محیط مورد نظر 15 تا 20 فوت دارد. ستون مربوط به اندازه را بر روی 50 فوت، اندازه داده شده تنظیم کنید و به سمت چپ دوربین مدار بسته نگاه کنید تا ببینید کدام لنز 12mm برای این ناحیه نیاز است. اتو آیریز در مقابل آیریزدستی لنز های اتو آیریز-Automatic Iris- : لنز های بسیار مناسبی برای حفاظت خارجی که در آن نور در حال تغییر است بسیار مناسب است. وجود آیریز برای این لنزها به طور خودکار  بر اساس مقدار نور محیط باز و بسته می شوند. پس منابع ویدئویی با تغییر در مقدار نور در این وضعیت دچار تغییر نمی شوند.   لنز های آیریز دستی: این لنزها به خوبی با محیط دارای نور یکنواخت مثل مراکز خرید، مدارس، کتابخانه ها و ادارات به دلیل آن که آیریز تنها  نیاز است یک بار در طول نصب لنز دوربین مدار بسته تنظیم شود به خوبی منطبق می شود. لنزهای دستی ارزان تر از نوع خودکار آن هستند زیرا آن ها از مکانیزم خودکار تطبیق استفاده نمی کنند اما به دلیل این تمایز محدودیت های خاص خود را دارند.]]>