دریافت تندیس بین المللی کیفیت توسط شرکت نظارت گستر ایمن

اخبار و مقالات

دریافت جایزه بین المللی کیفیت توسط

شرکت نظارت گستر ایمن موفق به کسب جایزه بین المللی مدیریت کیفیت از سازمان Global Trade Leader فرانسه شد. جایزه بین المللی مدیریت کیفیت در اروپا امسال طی مراسمی که با حضور 150 بازرگان از پنج قاره ی جهان، از هجدهم تا بیستم اکتبر در پاریس برگزار شد، تحت نظارت مقامات فرانسوی و اعضای هیئت دیپلماتیک کشورهای دریافت کننده ی جایزه تندیس بین المللی کیفیت ، به شرکت نظارت گستر ایمن اهدا گردید.

گواهینامه :

Nezarat Gostar

]]>