دوربين مدار بسته ضد ضربه

اخبار و مقالات

دوربين مدار بسته ضد ضربه

دوربین مدار بسته ضد ضربه

 مي خواهيم يك دوربين مدار بسته ضد ضربه با بدنه ي مقاوم و البته فلزي را به شما معرفي كنيم

نام آن:دوربين وندال پروف VANDAL PROOF CCTV است.

كلا  دوربين هايي كه از بدنه اي فلزي ساخته مي شوند دوربين هاي ضد ضربه ناميده مي شوند. زماني كه نياز باشد از دوربين در برابر ضربات فيزيكي محافظت شود اين نوع از دوربين ها دوربين هاي مناسبي هستند.اما مقاومت آنها تا حدي است مثلا در برابر شليك گلوله آسيب پذيرند. گاهي بسته به شرايط نظارتي  كه ممكن است با اتفاقاتي همچون شليك گلوله از سوي  قاتلين و يا سارقين مواجه باشيد  حفظ  شواهدي كه توسط دوربين مدار بسته جمع آوري ميشود بسيار مهم است. چون ممكن است با تيراندازي از سوي مجرمين عملكرد دوربين دچار وقفه شود براي چنين شرايطي استفاده از دوربين هايي كه درتنها برابر ضربات چکش یا سنگ یا مشابه مقاومت دارند و بسيار آسیب پذيرند توصيه نمي شود.دوربين هاي كه براي اين شرايط در نظر گرفته مي شود دوربين هاي ضد ضربه اي هستند كه داراي پوشش ضد گلوله اي(BULLET PROOF) هستند . در شرايطي كه مجبور به استفاده از اين دوربين هاي ضد ضربه باشيد از حفاظ هايي كه ضد گلوله هستند حتما استفاده شود  اينگونه از دوربين حفاظت بيشتري خواهد شد 

در دوربين مدار بسته ضد ضربه اين بدنه ي مقاوم است كه باعث مي شود هزينه كمي از حد معمول بالاتر باشد . 

تنوع دوربين مدار بسته ضد ضربه بسيار است

ترجيح تان در خريد برند هاي اصلي باشد كه در اين راستا برندهاي CNB جز برندهاي خوب محسوب مي شوند.دوربين مدار بسته ضد ضربه وندال و پروف  در دسته بندي برندهاي كره اي قرار ميگيرند كه كيفيت شان هم بسيار مطلوب است به علت رزولوشن مناسبي كه دارند.

برند مناسبي ديگري كه در اين راستا مي توانيم به شما معرفي كنيم دوربين مدار بسته ضد ضربه دام MICRONIX  مي باشدكه هم به لحاظ بدنه اي بسيار قوي است و هم به لحاظ رزولوشن تصويري از كيفيت بالايي برخوردار است  كه حدود رزولوشن تصوير 700 تيوي لاين گزارش شده است.

 اين نوع دوربين مدار بسته ضد ضربه در بانك هاي مركزي و بانك هاي مهم  مورد استفاده هستند.

]]>