دوربین مدار بسته؛ نقش آن در امنیت و فرهنگ جامعه(1)

اخبار و مقالات

نصب دوربین مدار بسته

نصب دوربین مدار بسته کاملاً مشاهده شده است و نمی توان نقش پررنگ اتحادیه اصناف را در این زمینه نادیده گرفت. کاربرد نصب دوربین مدار بسته بسته به شرایط متفاوت است و در هر موقعیت مکانی با انگیزه های گوناگونی از دوربین های امنیتی مدار بسته استفاده می شود. اما به صورت عمده و کلی برای نصب دوربین مدار بسته سه دلیل اصلی وجود دارد.

استفاده از دوربین مدار بسته برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف

مهم ترین دلیل نصب دوربین مدار بسته پیشگیری از وقوع جرم و تخلف می باشد. تمامی مجرمین از دیده شدن حین ارتکاب جرم وحشت دارند پس کاملاً طبیعی است که با آگاهی از مجهز بودن مکانی به دوربین های امنیتی دست از تخلف در آن مکان بردارند. مثال بارز در این زمینه فروشگاه ها هستند, هیچکس به خود ان اجازه را نمی دهد که در یک فروشگاه مجهز به دوربین اقدام به سرقت کند ولو چیزی کوچک. مثال بارز دیگر دوربین های امنیتی راهنمایی و رانندگی در سطح شهر است که مجرمین را از حرکات پرخطر , عبور از چراغ قرمز و یا سرعت غیر مجاز بر حذر می دارد.

استفاده از دوربین مدار بسته برای اثبات جرم

یکی دیگر از کاربردهای نصب دوربین مدار بسته اثبات جرم می باشد. وقتی فردی به عنوان شاکی به دادگاه یا دادسرا مراجعه می کند برای اثبات جرم به سند و مدرک مهمی نیاز دارد , فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته می تواند نقش مهمی را در مسیر پرونده داشته باشد. کلیپ های زیادی که از درگیری ها در دسترس است ودر صورت نبودن این فیلم ها اثبات جرم متهم بسیار سخت تر و پیچیده تر می شد. کارشناسان شرکت با راهنمایی شما در انتخاب نصب دوربین مدار بسته بهترین دوربین را با توجه به کاربرد آن به شما پیشنهاد می دهند. نصب دوربین مدار بسته]]>