دوربین مدار بسته؛ نقش آن در امنیت و فرهنگ جامعه(3)

اخبار و مقالات

نصب دوربین مدار بسته2

  • نصب دوربین مدار بسته امنیتی نیمه آشکار
  • در این روش در مکان هایی نصب دوربین مدار بسته توصیه می شود که فرد در نگاه اول متوجه نمی شود ولی طی لحظات بعدی متوجه نصب دوربین مدار بسته می شود. یکی از دلایلی که دوربین ها را به این شیوه نصب می کنند ترساندن  افراد خاصی است و ایجاد این ذهنیت که ممکن است دوربین دیگری هم وجود داشته باشد. در این روش نصب دوربین مدار بسته به شکلی جاسازی می شود که هیچکس متوجه آن نشود و کسی به راحتی نمی تواند حدس بزند که دوربین ها کجا کار گذاشته شده اند. معمولاً این قبیل دوربین ها ابعاد بسیار کوچک و مینیاتوری دارند و در میان اشیا و جاهایی که به هیچ وجه گمان نمی رود جاسازی می شوند, پشت تابلوها, کنارلوستر و …چنین جاهایی. این روش با تلفیق روش های اول و دوم می تواند تا حد بسیار زیادی جلوی ضرر و زیان فروشگاه ها را بگیرد.سارقین حرفه ای به خوبی می توانند از چنگال دوربین های آشکار و نیمه آشکار بگریزند, اما اگر در همان مکان از دوربین های امنیتی که به صورت مخفیانه جاسازی شده اند نیز کمک گرفته شود حتی بعد از وقوع سرقت هم می توان سارق را یافت. توصیه ما به شما این است که برای مکان هایی که برای شما مهم است و یا اجناس قیمتی در آنجا دارید از این دوربین ها هم کمک بگیرید. یکی از بهترین روش های استفاده از نصب دوربین مدار بسته استفاده از دوربین هایی است که لنز آنها در خلاف جهت دوربین تنظیم می شود. در این سیستم مجرم گمان می کند که در تیررس دوربین قرار ندارد  اما دوربین به راحتی مچ او را می گیرد چرا که زاویه دید لنز دوربین دقیقاً روی مجرم قرار دارد.]]>