پرش لینک ها

دوربین مدار بسته برای ترافیک جاده ها و خیابان ها و بزرگراه ها

دوربین مدار بسته را باید استفاده از آن برای ترافیک جاده ها و بزرگراه ها دانست. شما بار ها تصاویری از ترافیک در انواع خیابان های شهر را از تلویزیون مشاهده کرده اید. دوربین مدار بسته قرار گرفته در بالای چراغ راهنما تصاویر مربوط به چهار راه مد نظر را ذخیره نموده تا در زمان های لازم نیرو های بیشتری از راهنمایی و رانندگی در محل حضور یافته و به کاهش ترافیک و روان کردن آن کمک نمایند. ارتکاب تخلف توسط یکی از رانندگان یا برخورد دو خودرو همیشه منجر به ایجادترافیک می شود  وجود دوربین مدار بسته و مشخص کردن عامل اصلی ایجاد ترافیک قطعاً در حل آن بسیار کمک رسان خواهد بود. استفاده از دوربین مدار بسته در جاده ها و بزرگراه ها و هم چنین جاده های خارج از شهر ها باعث می شود که نیرو های خدوم راهنمایی و رانندگی از وجود تصادفات و حتی سرعت غیر مجاز رانندگان مطلع شده و کسانی که مرتکب تخلف می شوند سریعاً شناسایی شده و به سرعت با آن ها برخورد شود. خیلی از مواقع تصادفات آن چنان پیچیده هستند که تشخیص فرد مقصر کار بسیار دشواری است یکی دیگر از مزایای نصب دوربین مدار بسته برای خیابان ها و بزرگراه ها این است که شما تصاویری از حوادث در خیابان ها را در دست دارید و به جای توقف دو ماشین و ایجاد ترافیک, تا رسیدن مامور راهنمایی و رانندگی برای رسم کروکی و تعیین مقصر می توانید از فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته استفاده کنید. یکی دیگر از مزایای استفاده از دوربین مدار بسته این است که اکثریت غریب به اتفاق رانندگان با دیدن دوربین در تقاطع و جاده ها کمتر مرتکب خلاف می شوند زیرا مطلع هستند که تمام تصاویر توسط دوربین ضبط می شود. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته  ]]>