دوربین مدار بسته حرارتی

اخبار و مقالات

دوربین های تشخیص گر گرما نحوه عملکرد دوربین مدار بسته حرارتی برای دید در شب چگونه است؟ این نوع از دوربین مدار بسته ها برخلاف تشخیص گرهای سرد توصیف شده در مقالات گذشته، در دمای اتاق و یا نزدیک به دمای اتاق به جای سرد شدن در دماهای بسیار پایین با استفاده از سرد کننده های سرد سنگین صورت می گیرند. زمانی که ارتعاش نور مادون قرمز از محیط ها در شب بر روی تشخیص گرهای گرم تمرکز می کند، گرمای جذب شده سبب تغییراتی در ویژگی های الکتریکی مواد تشخیص گرها می شود. این تغییرات سپس با ارزش های پایه مقایسه می شوند و تصویر گرمایشی ایجاد می شود. با وجود آن که کیفیت تصویری ضعیف تر از تشخیص گرهای سرد است، تکنولوژی تشخیص گر گرم دوربین مدار بسته حرارتی کوچک تر و ارزان قیمت هستند و کاربردهای تجاری بیشتری را برای این دوربین مدار بسته ایجاد می کنند. تشخیص گرهای گرم براساس موادی که تغییر دهنده  ویژگی های الکتریکی به دلیل تاثیرات قطبی  و یا تاثیرات  مقاومتی هستند  بیشتر استفاده می شوند.

دوربین مدار بسته حرارتی
فواید معایب
قیمت مناسب آن ها در مقایسه با تکنولوژی های تصویر برداری گرمایشی دیگر حساسیت کم تر در مقایسه با تصویرگرهای گر مایشی تشخیص گر سرد
قدرت تشخیصی بالا در بیشتر صحنه های گر فته شده در شب آن ها نمی توانند برای کاربردهای مادون قرمز در سرعت بالا و چند طیفی استفاده می شوند
قابلیت تشخیص آسان مردم و خودرو ها
تحت تاثیر قرار نگر فتن از طریق منابع نور
قابل اعتماد بودن آن ها در مقایسه با دوربین مدار بسته تشخیص گر سرما
  محصولات دوربین مدار بسته مادون قرمز حرارتی دوربین مدار بسته حرارتی نصب ثابت دوربین مدار بسته حرارتی قابل حمل روشن سازی تصویر با نور مادون قرمز در فاصله نزدیک روش مشهور و گهگاه روش ارزان برای اجرای دید در شب دوربین مدار بسته استفاده از روشن سازی با استفاده از نور مادون قرمز از فاصله نزدیک است. در این روش، وسایل حساس به انعکاس نور مادون قرمز از فاصله نزدیک غیر قابل مشاهده به همراه تکنولوژی روشن سازی با نور مادون قرمز، استفاده می شود. به دلیل حساسیت آی آر به ثبت کننده دوربینی تشخیص گر  CCD و به دلیل آن که  برخی از دوربین مدار بسته ها با استفاده از از یک منبع نور مادون قرمز ثبت می شوند، روشن سازی با استفاده از نور مادون قرمز برای ارتقاء وضعیت های دارای نور کم و تولید تصویر با کیفیت تصویر قابل قبول در منابع نور کم موجود است. این روش روشن سازی استفاده از نورمادون قرمز از فاصله نزدیک در انواع مختلفی از کاربردهای دید در شب شامل محافظت از پیرامون که در آن ها با استفاده از تشخیص گرهای حرکت ویدئویی و وسایل تحلیل هوشمند تصاویری که در آن  یک سیستم دوربین مدار بسته و دستگاه ضبط تصویرقابل قبولی در نور پایین می تواند توسعه یابد، استفاده می شود.]]>