دوربین مدار بسته در بانک ها

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته در بانک ها

دوربین مدار بسته در بانک ها مرسوم شد هر شعبه ای می توانست از بانک مرکزی برای 4 دوربین مدار بسته درخواست مجوز کند. با گذر زمان و مشهود شدن فواید استفاده از دوربین مدار بسته در بانک ها و حذف نقاط کور موجود در شعبات مسئولین مربوطه کم کم به این نتیجه رسیدند که باید با مشورت متخصصین دوربین مدار بسته, سیستم های مدار بسته و انتقال تصویر کامل تر و بدون نقص تری را طراحی و راه اندازی کنند. میزان جرایم رخ داده در بانک ها و موسسات اقتصادی روز به روز در حال افزایش است و به همین دلیل موسسات اقتصادی به سوی استفاده از تکنولوژی های پیشرفته سیستم های امنیتی و نصب دوربین مدار بسته رفته اند. متاسفانه حملات امنیتی که به بانک ها و موسسات اقتصادی می شود علاوه بر سرقت پول منجر به خطرات امنیتی زیادی برای کارکنان بانک ها نیز می شود. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>