دوربین مدار بسته در جایگاه های سوخت برای ایمنی کارکنان

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته در جایگاه های سوخت برای ایمنی کارکنان

دوربین مدار بسته در جایگاه ایمن ترین و مناسب ترین راهکار محسوب می شود. هنگامی که شما اقدام به نصب دوربین مدار بسته در اطراف جایگاه خود می کنید همراه با توانایی مشاهده از راه دور و نظارت بر کل جایگاه این اطمینان خاطر را به کارکنان خود می دهید که مجبور به مقابله با سارقان نیستند و امنیت آن ها از طریق سیستم نظارتی و امنیتی دوربین مدار بسته تضمین شده است. مشاهده تصاویر دوربین مدار بسته از راه دور این امکان را برای شما فراهم می کند که ببینید آیا کارکنان شما در خطر هستند یا نه. اغلب برای کارکنان جایگاه های سوخت تماس گرفتن با پلیس و یا حتی فشار دادن دکمه زنگ خطر در هنگام سرقت مساوی است با مرگ آن ها. با این تفاسیر مشاهده اقدام به سرقت از راه دور می تواند امکان تماس با پلیس و پیشگیری فاجعه را فراهم نماید. کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>