پرش لینک ها

دوربین مدار بسته در معابر

دوربین مدار بسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می شود که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آن جا که اغلب این دوربین ها در حفاظت, نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت به کار می روند این واژه بیشتر به همین حیطه بر می گردد اما معنی فنی آن حتی دوربین های ویدئو تلفن و کنفرانس را نیز در بر می گیرد. از دوربین های مدار بسته ای که در معابر مختلف برای اهداف کنترل کننده کاربرد دارند می توان به دوربین مدار بسته محدوده کنترل ترافیک, دوربین مدار بسته نظارت بر تقاطع خطوط راه آهن, دوربین مدار بسته محل اخذ عوارضی, دوربین مدار بسته کنترل وسایل نقلیه دارای آلودگی صوتی, دوربین مدار بسته تشخیص و ثبت پلاک وسایل نقلیه و دوربین مداربسته کنترل محل های گردش ممنوع اشاره کرد. کنترل محدوده طرح ترافیک یکی از مهم ترین کاربرد های دوربین مدار بسته می باشد. به علت گستردگی این معابر, امکان پوشش و کنترل تمامی معابر امکان پذیر نبوده و یا نیازمند نیروی اضافی بسیار زیادی خواهد بود لذا با نصب دوربین مدار بسته در مبادی ورودی و خروجی این گونه معابر به راحتی می توان به ثبت تخلف رانندگانی که به صورت غیر مجاز به تردد در این گونه اماکن مبادرت می ورزند پرداخت. استفاده از این گونه تجهیزات از جمله دوربین مدار بسته کمک شایانی به کنترل ترافیک در شهر های بزرگ نموده است که باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا در این کلان شهر ها گردیده است. نصب دوربین مدار بسته کنترل ترافیک در کاهش حوادث رانندگی در نقاط پر تردد و مدیریت ترافیک درون شهری نیز تاثیر بسزایی دارد. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>