پرش لینک ها

دوربین مدار بسته مدرن

بعد از حمله به نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، دوربین مدار بسته بخش یکپارچه امنیت بین المللی شد. دولت و هیئت های قانونی بطور مداوم تعداد دوربین های قابل استفاده در این خصوص را افزایش دادند. تقریبا 5.9 میلیون دوربین مدار بسته در سرتاسر جهان به کار گرفته شده اند.
در سال 2010 دوربین مدار بسته مرکز جریان بازار امنیت خانگی بود. دارایی های خصوصی از جمله خانه، تکنولوژی دوربین های مدار بسته را در آغوش گرفت. از این دوره بود که تاکید روی این سیستم ها، امنیت شخصی را به عنوان ابزاری برای نظارت و کمک به پیگیری و ردیابی مجرمین مطرح کرد.
با گسترش تکنولوژی در سطح جهانی نرم افزار تشخیص صورت معرفی شد و در سال های اخیر بخش لاینفکی از این تکنولوژی شده است، تشخیص موارد مشکوک و افراد مفقود شده به مراتب ساده تر شده است. این نرم افزار در گیت های پاسپورت الکترونیکی به کار گرفته شد، جایی که توسط دوربین مدار بسته نظارتی،  پاسپورت ها به شکل درون مرزی کنترل می شوند.
در سال های اخیر محبوبیت دوربین مدار بسته آنالوگ پروتکل اینترنتی ایجاد کرده است و دریافت اطلاعات از طریق کامپیوتر و اینترنت امکان پذیر است. تکنولوژی DVR مشابه جایگزینی NVR است و داده دیجیتالی را  روی حافظه دوربین های مدار بسته ذخیره می کند. و به دوربین های شبکه ای متعدد اجازه می دهد به هاب مشاهده مرکزی وصل شوند.
تصاویر به صورت زنده ضبط شده و با IP آدرس های درست و رمز های عبور امنیتی در سراسر جهان قابل دسترسی هستند.
دوربین مدار بسته، سیستم جایگزین سیستم دوربین های مدار بستهIP است اما تکنولوژی ساخت آن هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد. مطمئنا با پیشرفت تکنولوژی و بیشتر شدن تجهیزات در بخش امنیت و سیستم های حفاظتی می توانیم این دوربین ها را با تکنولوژی های فوق تصور ایجاد کنیم.

داهوا