پرش لینک ها

دوربین مدار بسته هوشمند و اینترنت 2

در ادامه مقاله قبلی به بحث اعتیاد به IOT (اینترنت اشیاء) و تکنولوژی های هوشمند و لزوم استفاده از دوربین مدار بسته در این میان می پردازیم.
سیستم های امنیتی دوربین مدار بسته IP ناچار جایگزین سیستم های آنالوگ می شوند، امروزه استفاده گسترده تر محصولات امنیتی را خواهیم دید که با رشد اطلاعات ایجاد شده از سوی IOT به اطلاعاتی برای اهداف امنیتی و طیف کاربردها و مصارفشان به یکپارچگی رسیده اند.
IOT به دوربین های شبکه ای اجازه می دهد به طور مستقل بیاندیشند و تصمیمات هوشمندانه برای خود بگیرند. تصویر سازی شبکه دوربین مدار بسته متناظر با انواع بعدی است. دوربین مدار بسته IOT ممکن است توانایی پوشش دادن یکی از جفت های آسیب دیده یا مانع شونده را داشته باشد.
در جهان امنیتی جنبه مهم این گرایش این است که چطور اجزاء برای حل چالش قابل لمس کار می کنند. اول از همه سیستم های دوربین مدار بسته امنیتی به راحتی طراحی، نگهداری و استفاده می شوند.
برای افزایش تکنولوژی IOT نیاز به دانش عمیقی از سوی عرضه کنندگان داریم؛
1) چطور هر ویژگی یا اجزا با هم کار می کنند؟
2) آیا می توانیم راه حلی را طراحی کنیم که بتواند برای حل چالش های ویژه استفاده شود؟
3) آیا توانایی ارسال به عنوان یک پیشنهاد یکپارچه با ارزش زیاد و مجموعه ای از بخش ها را دارد؟
درست است که راه حل های امنیتی فراتر از بنیان این دوربین ها هستند. براستی، IOT آنقدر گسترده است که مرزهای سنتی بخش امنیتی را به راحتی مشخص کند. شبکه دوربین مدار بسته می تواند برای مدیریت اطلاعات ساختمانی، تجارت هوشمند در خرده فروشی و حتی جهش به پژوهش های علمی با تجزیه و تحلیل واقعی الگوهای ترافیکی و ازدحام جمعیت نیز استفاده شود.

داهوا