پرش لینک ها

دوربین مدار بسته هوشمند و اینترنت 4

در ادامه مقالات قبلی در این مقاله به دوربین مدار بسته به عنوان منبعی از اطلاعات بزرگ نگاه می شود.
مطابق محققین بازار، ویدئو حالا به سرعت نوع داده در جهان رشد می کند و ویدئوها و تصاویر گرفته شده توسط دوربین مدار بسته امنیتی و نظارتی بدون کوچکترین دلیلی تعمیم می یابند. در حالیکه حدود گسترده ای از اطلاعات جهت اهداف امنیتی به کار می روند به عنوان منبع هوش تجاری استفاده می شوند.
هرچند، هنوز چالش قابل توجهی برای مدیریت موثر و استفاده از خروجی ویدئو اطلاعاتی تهیه شده از دوربین های مدار بسته وجود دارد. ما انتظار داریم سرمایه گذاری بیشتر روی ابزارها، هوش قابل تعقیبی از اطلاعات بزرگ سیستم های امنیتی را تولید کنند.
این تکنولوژی می تواند ساختاری را حول و حوش مقادیر گسترده ویدئویی اطلاعات و کمک به فهم بهتر الگوها و گرایش های قابل توجه ایجاد کند. در این سالها برای پیشرفت و استفاده بیشتر از سیستم دوربین مدار بسته ویدئویی برای پژوهش اطلاعات بزرگ به منظور جلوگیری از رویدادهای مرتبط در جستجوی افراد، موقعیت ها هستیم.
تکنولوژی بی سیم زندگی ما را به روش های زیادی از موبایل به وای فای انتقال داده است. مزایا و تسهیلات مشاهدات امنیتی از راه دور از طریق گوشی های هوشمند و تبلت ها صورت می گیرد. سیستم دوربین مدار بسته نظارتی ویدئویی برای دوربین شبکه ای به طور کلی از طریق دستگاه های موبایل مدیریت می شوند.
بجز استفاده بیشتر از تکنولوژی بی سیم در دوربین مدار بسته امنیتی و نظارتی خصوصا به عنوان افزایش و بهینه سازی تجاری و بهبود تجربه مشتری به کار می رود.
اپراتورهای امنیتی اشتیاق سیرنشدنی برای شفافیت بیشتر و جزئیات در تصاویر تولید شده با سیستم دوربین مدار بسته نظارتی دارند. این نوعی سازگاری هوشمندانه باعث رشد تجزیه و تحلیل ویدئویی می شود.
همانطور که در این چهار مقاله خواندید، استفاده از دوربین های مدار بسته و ارتباط آنها با اینترنت مهمترین منبع دسترسی بسیاری از افراد به اطلاعات بزرگ است.

داهوا