پرش لینک ها

دوربین مدار بسته و اهمیت و الزام استفاده از آن

دوربین مدار بسته در اماکن و معابر می رسیم. نصب دوربین مدار بسته امری است که نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نشده بلکه در راستای پیش گیری از وقوع جرائم توسط بزهکاران بسیار موثر بوده و باعث افزایش هزینه های اعمال مجرمانه برای این گونه افراد گردیده است. با توجه به بازدارندگی بسیار شدید نصب دوربین مدار بسته, تنها در شرایط خاصی استفاده از دوربین مدار بسته دارای ممنوعیت می باشد. در خصوص استفاده از دوربین مدار بسته در اماکن عمومی برای امنیت بیشتر, تا کنون هیچ گونه ممنوعیت قضایی لحاظ نگردیده است, مگر در موارد خاص مثل همجوار بودن با اماکن امنیتی و نظامی. هنگام قرار دادن دوربین مدار بسته در اماکن لازم و ضروری است که در محیط, اطلاع رسانی کتبی انجام گیرد تا علاوه بر بازدارندگی از وقوع جرم, حتماً اطلاع از وجود دوربین بر همگان آشکار گردد. در غیر این صورت نصب دوربین مدار بسته به صورت مخفیانه نیاز به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح داشته و استفاده از دوربین مدار بسته بدون داشتن مجوز قانونی حتی در منزل خود فرد جرم تلقی شده و از لحاظ قانوی امکان پیگرد قضایی و پرداخت جریمه های سنگین را در پی خواهد داشت. در تمامی قوانین حقوقی کشور, توسط قانون گذار و مجری و حتی قوه قضاییه به اهمیت پیش گیری از وقوع جرم و انجام کار های بازدارنده از اجرای جرم تاکید بسیاری شده است, با این تفاسیر نصب دوربین مدار بسته نقض حقوق و حریم خصوصی محسوب نمی شود, بلکه راهکاری است بسیار مفید برای پیش گیری از جرم. کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>