پرش لینک ها

دوربین مدار بسته و بررسی مکان های نصب آن(2)

واحد اداری نصب دوربین مدار بسته در واحد اداری معمولاً بیشتر با اهداف نظارتی صورت می گیرد تا امنیتی. با این حال گاهی با توجه به شرایط مشتری ممکن است نیاز آنها متفاوت باشد. نصب دوربین مدار بسته در محیط های اداری به شدت به نیاز کارفرما وابسته است از این رو نمی توان جزئیاتی از محل دوربین ها ارائه کرد و برای تعیین تعداد دوربین مورد نیاز, لازم است که کارشناسان از محل بازدید به عمل آورند.

واحد مسکونی

محل نصب دوربین مدار بسته می تواند برای هر ساختمان متفاوت باشد اما به صورت کلی محل های رایجی برای نصب دوربین مدار بسته وجود دارد که به آنها اشاره می شود:
  • درب ورودی ساختمان: مهم ترین قسمت برای کنترل ورود و خروج افراد درب ورودی می باشد که از دوربین های صنعتی و out door بولت برای این هدف استفاده می شود.
  • پارکینگ ها: با توجه به شکل و تعداد طبقات باید نصب دوربین مدار بسته مناسب برای پارکینگ به گونه ای انتخاب شود که حداقل ورود و خروج خودروها را نشان دهد. دوربین های دام و بولت out door مناسب این امر هستند.
  • حیاط: در صورتی که حیاط شما پشت ساختمان قرار دارد و امکان ورود از محیط های مجاور به آن وجود دارد باید حداقل با یک دوربین محافظت شود . دوربین های out door بولت مناسب این امر هستند.
  • رو به روی ساختمان: در صورتی که اهالی ساختمان خودروهای خود را رو به روی ساختمان پارک می کنند نیاز خواهد بود یک یا دوربین برای پوشش محیط رو به روی ساختمان در نظر گرفته شود. دوربین های out door بولت پاسخگوی این نیاز هستند.
  • پشت بام: در صورتی که پشت بام ساختمان از ساختمان های مجاور قابل دسترسی است نیاز خواهد بود حداقل یک دوربین برای ورودی پشت بام در نظر گرفته شود و یا نصب دوربین مدار بسته برای پوشش قسمت های حساس پشت بام در نظر گرفته شود. دوربین های out door بولت برای این هدف هم مناسب می باشند.
نصب دوربین مدار بسته]]>