دوربین مدار بسته و مزیت های آن در جایگاه های سوخت رسانی

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته و مزیت های آن در جایگاه های سوخت رسانی

دوربین مدار بسته می تواند یکی از چشم گیرترین پیشرفت های نظارتی طی ده سال اخیر محسوب شود. با کمک یک سیستم نظارتی ساده شامل یک دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط ویدئویی دیجیتال, صاحبان جایگاه های سوخت رسانی می توانند یک نظارت کامل و همه جانبه بر جایگاه خود داشته باشند و با دریافت تصاویر واضح و شفاف از کسانی که روی سکو و اطراف آن حضور دارند از اتفاقات بد پیش گیری نمایند. دوربین مدار بسته کلید کمک به یک پمپ بنزین جهت حفظ امنیت کارکنان آن جا و نیز سوخت موجود در جایگاه, و اطمینان از این که مردم گمان نکنند می توانند بنزین را از آن جا به صورت رایگان دریافت کنند می باشد.

مزیت های قرار دادن دوربین مدار بسته در جایگاه های سوخت رسانی عبارتند از:

  • پیش گیری از ارتکاب به دزدی
  • شناسایی مشکلات یا قصور کاری کارکنان
  • استفاده از ویدئو ها به عنوان مدارک بصری در اثبات یا انکار جرم
  • شناسایی کارکنان خائن
  • قابلیت زوم بالا جهت شناسایی افراد و یا پلاک ماشین ها
کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>