پرش لینک ها

دوربین مدار بسته کنترل ترافیک

دوربین مدار بسته کنترل ترافیک در واقع نوعی از دوربین مدار بسته است که در حاشیه یک مسیر و یا بر روی دکل هایی که در عرض اتوبان ها, مسلط بر مسیر عبور خودرو ها و یا داخل خودروی پلیس نصب شده و وظیفه ثبت تخلفات رانندگی, شامل سرعت غیر مجاز, عبور از چراغ قرمز, استفاده غیر مجاز از خط ویژه اتوبوس, ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و …. را به عهده دارند.

دوربین مدار بسته کنترل خط ویژه اتوبوس

دوربین مدار بسته خط ویژه شامل یک سنسور نصب شده بر روی خیابان هستند. در واقع این سنسور یک دوربین مدار بسته را راه اندازی می کند که قادر است شماره پلاک وسیله نقلیه را تشخیص داده و آن را با لیست شماره پلاک وسایل نقلیه مجاز مقایسه نماید. گاهی اوقات نیز دوربین مدار بسته بر روی اتوبوس ها نصب شده و شماره وسایل نقلیه غیرمجاز را تشخیص می دهند.

دوربین مدار بسته چراغ قرمز

دوربین چراغ قرمز نوعی از دوربین مدار بسته است که قادر به عکسبرداری و ثبت پلاک وسایل نقلیه ای که مرتکب خلاف, عبور از چراغ قرمز, می شوند را داراست.

دوربین مدار بسته کنترل سرعت

این نوع دوربین جهت مقایسه سرعت وسایل نقلیه با سرعت غیر مجاز در مسیر عبوری به کار می رود. در واقع در این نوع دوربین از یک رادار, داپلر, لیدار( وسیله تعیین فاصله مبتنی بر لیزر) و ابزار تشخیص شماره پلاک خودرو استفاده می گردد. در واقع عملکرد این دوربین ها باعث می شود زمان عبور از دو نقطه متوالی ثبت گردیده و بر این اساس قادر خواهید بود که سرعت متوسط وسیله نقلیه را در فاصله مورد نظر به دست آورید. در صورتی که سرعت به دست آمده از سرعت مجاز در آن مسیر بیشتر باشد شماره پلاک  وسیله نقلیه مورد نظر ثبت و جهت اعمال قانون گزارش می گردد. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>