دوربین مدار بسته یا دزدگیر

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته 16

یکی از مشکلات موجود در محیط های روستایی و خیلی از مکان های داخل شهری عدم حضور دوربین مدار بسته است و به این دلیل پیگیری مجرمین به مراتب سخت تر از شهرهاست. فاکتورهای بسیاری موجود است که نشان می دهد دوربین مدار بسته بهتر از دزدگیر است.

آیا دوربین مدار بسته بهتر از دزدگیر است؟

دوربین مدار بسته مانند یک ردیاب عمل می کند، هرچند بدون مشاهده از راه دور، فیلم گرفته شده از این نوع دوربین ها می تواند به طور پیش فرض به عنوان شاهد سناریو استفاده شود وقتی مزاحمین به راحتی نمی توانند با وجود چنین دوربین های امنیتی ردیابی شوند.
بسیاری بر این باورند دزدگیر فقط سیستمی برای زنگ زدن و هشدار دادن است، اما دزدگیر ویژگی های دیگری نیز دارد اینکه قابل مشاهده بوده و زمانیکه هشدار دزدگیر فعال است، زنگ خطر آن افزایش می یابد، مشاهده از راه دور می تواند سطح خطر را ارزیابی کند و در صورت لزوم و در حالت اورژانسی به سرویس های سرقت و جنایت موارد را اعلان کند.
در کل بخش بزرگی از شغل های یکپارچه امنیتی برای ارزیابی سطح امنیتی نیازمند استفاده از سیستم های نظارتی هستند. راه حل های متفاوتی وجود دارد فراتر از دوربین مدار بسته تلویزیونی و دزدگیر، دانش و مهارت امنیت حرفه ای را به انتخاب موثر توصیه می کند. با ایجاد پیوستگی میان دوربین های مدار بسته و دزدگیر ها شاید بتوانیم از هر دو ویژگی برای دستیابی به امنیت استفاده کنیم.
در نظر گرفتن نیازهای امنیتی منحصربفرد و اهمیت برابری با مشاهده از راه دور این است که هم دوربین مدار بسته تلویزیونی و هم دزدگیر می تواند تاثیر زیادی داشته باشند.
با امکان مشاهده از راه دور انواع دوربین های مدار بسته به شکل موثر اندازه گیری شده و در حقیقت مانع از هر نوع جنایت و سرقت می شود.