دوربین های مدار بسته و امنیت در بانکها

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته یکی از ابزارهای مهم در تامین و حفظ امنیت در بانکها می باشد. از آنجا که بانک ها از قابل اعتمادترین و امن ترین موسسات در سرتاسر جهان می باشند و همه ما به بانک ها اعتماد نموده و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار می دهیم، بنابراین مسئولیت بانک ها در قبال حفظ امنیت اموال مشتریان بسیار خطیر بوده و می بایست در داخل بانک ها  سیستم های امنیتی کار آمد و پیشرفته برای حفظ امنیت و پیشگیری از سرقت نصب و راه اندازی شود.

نکاتی در ارتباط با دوربین مدار بسته در بانکها

برای دستیابی به بهترین حفاظت از طریق دوربین مدار بسته در بانک ها باید مناطق مختلفی مورد رصد واقع شده و تحت نظر قرار گیرند. این مکان ها شامل ورودی ها و خروجی های بانک، دستگاه های خودپرداز خارج از بانک ها و … می شود.

هنگام  نصب دوربین مدار بسته در بانک ها موارد زیر می بایست شدیدا مورد توجه قرار گیرند:

  • چه نوع سیستم امنیتی هم اکنون در آن مکان نصب شده است؟
  • آیا هم اکنون دستگاه خودپرداز 24 ساعته در آن منطقه نصب کردیده است یا خیر؟
  • آیا فردی به عنوان محافظ برای بانک استخدام شده است یا خیر؟
  • آیا دستگاههای خودپرداز بانک مربوطه در فضای باز قرار دارند یا پشت شیشه قرار گرفته اند؟
  • در ساعاتی که ساعت کاری بانک نمی باشد، هم اکنون چه سیستم های امنیتی برای بانک در نظر گرفته شده است؟
  • آیا هیچ گونه تصادف ساختگی در آن محدوده رخ داده یا خیر؟
  • آیا هیچ گونه فعالیت مشکوک و یا نقل و انتقالات تقلب آمیز در ارتباط با موجودی دستگاه خودپرداز رخ داده یا خیر؟
  • آیا هیچ گونه دزدی و یا تلاش هایی در راستای انجام دزدی در آن محدوده اتفاق افتاده است یا خیر؟
با در نظر گرفتن موارد فوق، استفاده از دوربین مدار بسته یکی از بهترین روش ها برای حفظ ایمنی بانک ها خواهد بود. دوربین مدار بسته]]>