راهنمایی نصب کابل ویدئویی دوربین مدار بسته

اخبار و مقالات

نصب دوربین مدار بسته می پردازیم. برایتان شرح خواهیم داده که چگونه فیش یا رابط بی ان سی را نصب نمایید. همانطور که در مقالات گذشته ذکر شد بی ان سی فیشی است که بین کابل کواکسیال یا کابل هم محور و دستگاه ارتباط برقرار می کند. برای کابل ویدیویی دوربین مدار بسته سی سی تی وی توصیه می کنیم که تنها از کابل هم محوری مرکزی اصلی استفاد کنید نه کابل غیر رشته ای. از کابل با ولتاژ بالا نباید استفاده کنید. قانون مناسب در این زمینه آن است که برای هر 100 ولتاژ باید 1اف تی بین کابل ویدئویی و کابل قدرت فاصله  وجود داشته باشد. وقتی کابل گذاری صورت می گیرد، از مناطقی نزدیک به تجهیزات الکتریکی و یا جعبه ترنسمیتور و غیره جایی که مداخله  ای ام آی انتظار می رود، اجتناب کنید. این مسئله می تواند همه نوع مداخلاتی را برای ویدئو ایجاد کند. کابل هم محوری برای ای ام ای بسیار مناسب هستند. برای به حداقل رساندن  شکست کابل، هر اتصال اضافی دیگری در کابل می تواند کیفیت سیگنال ویدئویی را ازبین می برد. اگر چنین چیزی غیر قابل اجتناب نباشد ازعایق گذاری مناسب آن مطمئن شوید. در غیر این صورت، با گذشت زمان کابل های در معرض  که می توانند به زمین بخورند سبب ایجاد مشکلاتی در جریان می شوند. همچنین تعمیر چنین مشکلاتی در آینده می تواند سخت و یا گران باشد. از خمیدگی شدید کابل که بر مقاومت ظاهری کابل که سبب انعکاس و اختلال  اثر می گذارد، اجتناب کنید. این به خصوص در زمان وصل همه کابل ها در مکانهایی که تصویر دوربین مدار بسته به خوبی دیده می شود. اتصالات بی ان سی ضعیف علت اصلی کیفیت پایین هستند. همچنین اتصالات بی ان سی باید هرچند سال یکبار جایگزین شوند و به عنوان بخشی از برنامه نگهدارنده سیستم دوربین مدار بسته باشند اتصال دهنده های بی ان سی متراکم که با موفقیت وارد بازار شده اند به عنوان ابزار اصلی برای نصب کابل هستند. اتصال دهنده های نوع متراکم، ضدآب هستند و اگر کابل خراب شود از کابل بیرون نمی زنند. پیشنهاد می کنیم از کانال فلزی برای کاربردهای امنیتی بالا استفاده کرده و هم چنین کابل زیر زمینی مستقیم و یا مقاوم به اشعه یو وی را برای کاربردهای خروجی که محافظت بهتری را در مقابل این اجزا ایجاد می کند، استفاده کنید.]]>