پرش لینک ها

ردیابی حرکت در سیستم دوربین مدار بسته 1

برای ردیابی سارقین، مزاحمین و مجرمین با استفاده از دوربین مدار بسته روش های زیادی وجود دارد:

  • هشدار های مزاحم
  • ردیاب های نصب شده
  • لرزش های مخفی یا دستگاه های میدان الکترونیکی
  • دستگاه های مادون قرمز فعال
  • دستگاه های مادون قرمز غیرفعال
  • دستگاه هایی با تکنولوژی امواج مغناطیسی
  • دستگاه ردیابی ویدئو متحرک

در این مقاله به تشخیص حرکات ویدئویی دوربین مدار بسته می پردازیم که علاوه بر بررسی مزاحمین می تواند به عنوان بخشی از سیستم مدیریت ساختمانی استفاده شود. تشخیص تصویر متحرک دوربین مدار بسته به عنوان سیستم مستقلی با دیگر سیستم های بررسی  یکپارچه می شود. در جهان واقعی دستگاه های بررسی هیچ هشدار اشتباهی را ارائه نمی کنند و 100% هشدار ها هوشمند هستند.  متاسفانه این کلمه چندان ایده آل نیست و کمی سازگاری در این مورد لازم است. سازگاری باید به شکل موثر کاهش یابد و در سطح قابل قبولی باشد که امکان حصول اهداف با استفاده از دوربین مدار بسته امکان پذیر باشد.

دو نوع هشدار در دوربین مدار بسته وجود دارد؛ هشدار هوشمند و نادرست

بعضی اوقات ذکر هشدار جعلی باعث عدم توصیف هشدار و خرابی سیستم می شود. فقط به عنوان هشدار نادرست در نظر گرفته می شود زیرا سیستم دوربین مدار بسته به دلیل واضح و مشخصی هشدار داده است. هشدار هوشمند با نبوغ انسانی در اثر حرکت شخص یا وسیله نقلیه برای بررسی میدان و ایجاد تداخل در سیستم هشدار دوربین های مدار بسته ایجاد می شود. یکی از سنجش های موثر سیستم “درجه هشدار نادرست”(FAR) است. این نسبت نادرست هشدار ها برای مقیاس زمانی هستند. سطح FAR بستگی به توجهات سایت محلی دارد و هدف آن حداقل کاهش بدون از دست دادن هشدار های واقعی است. سنجش دیگر احتمالا بررسی درجه (PD) است. طوریکه نسبت ردیابی در تست های کنترل شده موجود باشد.

داهوا