پرش لینک ها

ردیابی حرکت در سیستم دوربین مدار بسته 2

کارکرد اولیه سیستم VMD برای خلاصی اپراتورها از استرس ناشی از مشاهده یک تصویر یا چندین تصویر اطلاعاتی است که برای مدت زمان زیادی تغییر نمی کند. سیستم VMD قادر به مشاهده کلیه دوربین ها در سیستم اش می باشد و فقط زمانی واکنش نشان می دهد که فعالیت مشکوکی مشاهده کند. در مدت زمان عدم فعالیت اپراتور می تواند با دیگر وظایف ادامه یابد و امنیت واکنش سریع دوربین مدار بسته به رویداد را ایجاد کند. حتی اندازه سیستم را با استفاده از هشت دوربین مدار بسته متعادل ساخته باشد باز هم احتمال مشاهده برای اپراتور وجود دارد. هشت صفحه نمایشگر نمی تواند با درجه تمرکز بیش از بیست دقیقه تداوم یابد. اگر صفحات نمایشی برای توالی تنظیم شوند فعالیت روی هفت دوربین مدار بسته بیشتر زمان را از دست می دهد و کاملا برای ردیابی مزاحمین بی تاثیر است. اگر مانیتور ها به طور متوالی قرار گیرند، وظیفه ردیابی مزاحمین غیرممکن شده و کار تکنولوژی تمام است.

ایده سیستم های VMD این است که پردازشگر به مشاهده تمامی دوربین ها در سیستم ادامه دهد. در طول این مدت اپراتور دوربین مدار بسته یا توالی، آنها را با استفاده از سیستم سوئیچینگ انتخاب می کند. این سیستم ممکن است شامل مانیتور اضافه به سیستم VMD شود و صفحه نمایش سیاهی را نشان دهد. وقتی فعالیت در هر دوربین مدار بسته ای روی می دهد، سیستم VMD آن را به عنوان مزاحم بررسی می کند، هشدار دوربین فورا به مانیتور سیاه سوئیچ شده و هشدار اپراتور را در قالب آلارم نمایش می دهد.

توجه اپراتور فورا روی پوشش دهی هشدار معطوف می شود. بررسی مزاحم می تواند رویدادهای بعدی را از تنظیم در آورد برای مثال گیرنده ویدئویی به ضبط کننده واقعی و تنظیم سیستم سوئیچینگ ماتریس به شکل متوالی تا از طریق سری های مشخص دوربین مدار بسته تنظیم شود. از اینرو اپراتور می تواند صفحه نمایشی را تجزیه و تحلیل کند و اقدام به عمل نماید.

داهوا