پرش لینک ها

رزولوشن دوربين مدار بسته

رزولوشن دوربين مدار بسته 

در يك مفهوم كلي رزولوشن دوربين مدار بسته به معناي پيكسل هاي قابل تشخيص در تصاوير و كلا تفكيك پذيري تصاوير مي باشد بنابراين هرچه كه ميزان پيكسل هاي قابل تشخيص در صفحه زيادتر باشد به همان ميزان هم دريافت كيفيت تصوير با جزييات دقيق تر خواهيد داشت.يك بيس و استاندار خاص براي رزولوشن تصوير تعريف شده است كه بر اساس  تعدادخطوط عمودي ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته و تفكيك پذيري مشخص خواهد شد تعداد خطوط بيشتر برابر است با تفكيك پذيري بيشتر .براي سري دوربين هاي آنالوگ ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته 720TVL گزارش شده است .بيش از اين مقدار هم فعلا موجود نمي باشد .با توجه به كيفيت مشخص شده اگر شما كيفيتي بيش از حد معمول دريافت نماييد تصاوير با كيفيتي نخواهيد داشت.

تبدیل رزولوشن دوربين مدار بسته آنالوگ به دیجیتال

بیشتر كارايي و كاركرد با دوربین های دیجیتال به همین خاطر در جدولي ساده را طريقه ي اين تبديل كيفيت را به شما توضيح مي دهيم.طبق مطالب قبلي بالاترين كيفيت موجود در سري هاي آنالوگ كيفيت 720TVL مي باشد كه نسبت به سيستم هاي مگاپيكسلي به لحاظ كيفيتي مناسب نيستند با اين شرايط در صورتيكه قصد داشته باشيد سيستم شما از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد از سيستم هاي آنالوگ استفاده نفرماييد.معمولا رنج كيفيت دوربين هاي بازار بين  420 تا 720 گزارش شده است .

رزولوشن دوربين مدار بسته در سیستم های آنالوگ و دیجیتال

بسياري از افراد به اين سيستم تفكيك پذيري آشنا هستند حال يا با كمك تلوزيون و يا گوشي همراه پیکسل یا به طور كلي و رايج مگاپیکسل نمایان گر تعداد نقاط تفكيك شده و مستقل كه در تصوير هم قابل مشاهده باشد.بدين ترتيب در تصاوير رزولوشن دوربين مدار بسته ديجيتال قابل اندازه گيري مي باشد و در نهايت مي توانيد امکان  مقايسه ي تصاویر دیجیتالي براي شما وجود خواهد داشت.اما بر خلاف سيستم هاي ديجتالي در سيستم هاي آنالوگ اين قابليت اندازه گيري وجود ندارد .تعيين رزولوشن دوربين مدار بسته در تصاوير با كمك تجهیزاتي صورت مي پذيرد. در نقطه مقابل در سیستم های آنالوگ شکل مستقیمی برای اندازگیری رزولوشن تصویر وجود ندارد. از این رو برای اندازگیری تفکیک پذیری تصویر باید پس از آزمایش ، میزان رزولوشن دوربين مدار بسته تقریبی آنها مشخص می شد. رایج ترین واحد تشخیص رزولوشن های آنالوگ تیوی لاین است.

]]>