پرش لینک ها

رزولوشن دوربين مدار بسته

رزولوشن دوربين مدار بسته در يك مفهوم كلي رزولوشن دوربين مدار بسته به معناي قابليت تفکیک پذیری تصاوير وتشخیص جزئیات و به تعبير ديگر عبارت است از تعداد پیسکل هايی كه درتصویر قابل تشخيص باشد. پس هرچه رزولوشن يك تصوير بالاتر  باشد به همان ميزان هم دريافت جزئیات تصوير خواهيد داشت. حال براي نشان دادن رزولوشن دوربين مدار بسته در سيستم هاي آنالوگ و ميزان تفكيك پذيري آنها يك بيس و استاندارد مشخص وجود دارد كه بر اساس آن از تعداد خطوط عمودي تصوير ميزان تفكيك پذيري مشخص مي شود.هرچه تعداد خطوط بيشتر باشد ميزان اين تفكيك پذيري هم بالاتر است و همچنين جزييات بيشتري از تصوير را خواهيد داشت.براي سري دوربين هاي آنالوگ ميزان اين تفكيك پذيري 720TVL گزارش شده است .بيش از اين مقدار هم فعلا موجود نمي باشد .با توجه به كيفيت مشخص شده اگر شما كيفيتي بيش از حد معمول دريافت نماييد تصاوير با كيفيتي نخواهيد داشت.

تبدیل رزولوشن دوربين مدار بسته انالوگ به دیجیتال

در جدولي ساده  طريقه ي اين تبديل كيفيت را به شما توضيح مي دهيم.طبق مطالب قبلي بالاترين كيفيت موجود در سري هاي آنالوگ كيفيت 720TVL مي باشد كه نسبت به سيستم هاي مگاپيكسلي به لحاظ كيفيتي مناسب نيستند با اين شرايط در صورتيكه قصد داشته باشيد سيستم شما از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد از سيستم هاي آنالوگ استفاده نفرماييد.معمولا رنج كيفيت دوربين هاي بازار بين  420 تا 720 گزارش شده است .و در صورتيكه ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته در در حد واسط اين رنج قرار داشته باشد كيفيت دوربين شما مناسب است .

رزولوشن دوربين مدار بسته در سیستم های آنالوگ و دیجیتال

پیکسل یا به طور كلي و رايج مگاپیکسل نمایان گر  رزولوشن تصوير دوربين مدار بسته و يا تعداد نقاط تفكيك شده و مستقل كه در تصوير هم قابل مشاهده باشد. بدين ترتيب رزولوشن تصاوير ديجيتال قابل اندازه گيري مي باشد و در نهايت امکان  مقايسه ي تصاویر دیجیتالي براي شما وجود خواهد داشت.اما بر خلاف سيستم هاي ديجتالي در سيستم هاي آنالوگ اين قابليت اندازه گيري وجود ندارد .تعيين رزولوشن تصوير در اين قسمت با كمك تجهیزات صورت مي پذيرد.كه واحد تشخيص رزولوشن در اين سيستم ها تیوی لاین است.  ]]>