پرش لینک ها

زاویه عریض میدان دید دوربین مدار بسته 1

به شما توصیه نشده از لنزهای زاویه پهن برای کاربردهای دوربین مدار بسته نظارتی خود استفاد کنید؟ آیا مزایا و معایب لنزهای پهن و عریض دوربین مدار بسته را می دانید؟

لنزهای زاویه پهن، انحراف کروماتیک با مانع زیاد و سطح صاف زاویه ای ایجاد می کنند. اگر نیاز به شناسایی دارید باید لنز خیلی نزدیک به شی باشد. چالش های دید با لنز زاویه پهن دوربین مدار بسته کاملا اثبات شده است، به شما توصیه می کنیم حوزه هدف عملیاتی خود را پوشش دهید. برای مثال زاویه 130 درجه دید ممکن است فوق العاده هیجان انگیز باشد و شامل حجم زیادی از اطلاعات باشد اما اگر بخش بزرگی از این جزئیات شامل دیواری های مجاور ساختمان، شاخ و برگ درختان خیابان و فقط نمایی از آسمان باشد، بهتر است میدان دید باریک تری با تمرکز بیشتر روی پیکسل ایجاد کنید.

لنزهای زاویه پهن برای کاربردهای ویدئویی دوربین مدار بسته نظارتی بزرگ هستند و می توانند لبه های دوتایی داشته باشند. برای مثال، با لنزهای پهن با فاصله کانونی بیش از حد بالا فقط باید همه چیز را متر کنید، تقریبا هر چیزی در صفحه نمایش متمرکز خواهد شد- این امر می تواند مزیت باشد و برای عملیات ها در کاربردهای زنده انحراف ایجاد کند. موارد دیگری که اپراتورها نیاز دارند با زاویه دید عریض مدیریت شوند. وقتی همه چیز پهن است و تمرکز روی صفحه نمایشی دوربین مدار بسته عمیق است، محتوای صفحه نمایشی با عمق دامنه و فاصله مابین اشیاء قضاوت را سخت تر و سخت تر می کند.

زاویه لنزها آگاهی زیادی از شرایط ارائه می دهد و به اپراتورها و بازرسان اجازه پیروی از رویدادهای آشکار را می دهند، راحت تر از اینکه بتوانند مابین زوایای دید 4 جهش داشته باشند و دارای صفحات نمایشی دوربین مدار بسته عریض و عمیقی باشند.

داهوا