سیستم دوربین مدار بسته بانک ها 1

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته 6

دوربین مدار بسته تلویزیونی در این موسسات ضروری است بسیاری از بانک ها با سرمایه گذاری روی دوربین های امنیتی، نظارت و امنیت را بیش از پیش افزایش داده اند. مزایای استفاده از دوربین مدار بسته تلویزیونی در بانک ممانعت از سرقت استفاده از یک دوربین مدار بسته تلویزیونی خوب می تواند به بازداشت سارقین کمک کند و تصاویر مهم و شواهدی از بدترین رویدادها برای اجرای قانون داشته باشد. بررسی جرم در مواردی شبیه سرقت و کلاهبرداری، تصاویر گرفته شده توسط دوربین مدار بسته امنیتی بانک جهت ردیابی موارد مشکوک می باشد. سیستم های نظارتی IP با تحلیلگران ویدئویی پیشرفته نظیر تشخیص چهره به حل این مسئله می پردازند و بررسی کلاهبرداری در بانک ها با ثبت اطلاعات و ضبط تصاویر مجرمین بسیار سودمند می باشند. این اطلاعات برای شناسایی مجرمین و کمک به محافظت از اطلاعات حساب مشتریان است. دستگاه خودپرداز بانک بسیاری از مشتریان عابر بانک نمی دانند وقتی از حساب آنها بدون اطلاعشان برداشت مشکوکی توسط دستگاه صورت می گیرد، چه باید بکنند؟ با وجود دوربین مدار بسته امنیتی در دستگاه های عابر بانک، انجام هر نوع تراکنش پاسخی دارد. هماهنگی اطلاعات از موقعیت های مختلف سیستم نظارتی بانکی قابلیت ارسال فیلم ها به اتاق فرمان مرکزی و یا  مشاهده از طریق اینترنت را دارند. یکپارچگی سیستم هشدار با سیستم نظارتی مدرن، دوربین مدار بسته امنیتی بانکی می تواند تنها با یک شبکه ساده به وجود آید. عاملیت هوشمند دوربین های امنیتی با تحلیل ویدئویی نظیر سنسور حرکتی، تشخیص چهره و رفتار می تواند به شکل موثر برای شناسایی فعالیت های غیرعادی و مشکوک درون و اطراف بانک استفاده شود.]]>