پرش لینک ها

صفحات نمایش دوربین مدار بسته 1

هر دوربین مدار بسته ای که از بیش از دو سیگنال ویدئویی ترکیب شده باشد، از لحاظ تکنیکی سیستم ویدئویی چندگانه نامیده می شود. اشاره به تجهیزات مرکبی که می تواند به طور همزمان هشت یا بیش از این تعداد سیگنال را با هم ترکیب کند، چندان شگفت انگیز نیست از طرف دیگر آنها به انشعابات صفحه نمایشی و انشعابات چهارگانه شناخته می شوند.
موقعیت های زیادی برای نمایش یک دوربین مدار بسته روی مانیتور داریم. برای مثال اگر حادثه ای اتفاق بیافتد، شاید مطمئن نباشید که کدام تصویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته اصلی است. با سوئیچ ساده دستگاه، مرور همه دوربین های مدار بسته که به ترتیب ضبط شده اند خسته کننده است و احتمال از دست دادن اطلاعات قبلی نیز وجود دارد. هرچند اگر دوربین ها به طور همزمان ضبط شوند و توانایی نمایش همزمان را داشته باشند مرور کردن و یافتن توالی این رویدادها بسیار راحت تر انجام می شود. بعلاوه، در حقیقت هیچ اطلاعاتی از بین نمی رود و صحنه های مرتبط می توانند با تصاویر فول اسکرین کاملا تجزیه و تحلیل شوند.

نمایش آنالوگ و دیجیتال دوربین مدار بسته

تصویری که مستقیما از دوربین مدار بسته بدست آمده و روی مانیتور نمایش داده می شود نمایش آنالوگ صفحه نمایشی است. اطلاعات تصویر مستقیما به سیگنال ویدئویی تبدیل می شوند و در صفحه مانیتور نمایش داده می شوند. شفافیت تصویر بستگی به کیفیت، لنز، سیستم انتقال و مانیتور دوربین مدار بسته دارد.
برای نمایش ضبط بیش از یک تصویر لازم است سیستم ها، سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کنند که به نام تبدیل آنالوگ به دیجیتال معروف است. بعد از پردازش سیگنال از مانیتور نمایش داده شده به آنالوگ برمی گردد. صدا هم می تواند به سیگنال افزوده شود. همچنین کیفیت نهایی بستگی به رزولوشن برحسب تعداد پیکسل های سازگار با اطلاعات دیجیتال دارد.
در ادامه مبحث فوق در مقاله بعدی درباره تصویر در تصویر و انشعاب صفحات می پردازیم.

داهوا