ضبط ویدئویی دیجیتال و فشرده سازی H-264 برای امنیت

اخبار و مقالات

ضبط ویدئویی دیجیتال

مقدمه ای بر ضبط ویدئویی دیجیتال و فشرده سازی H-264 برای امنیت و نظارت چکیده

 این تبصرۀ برنامه انواع امنیتی فشرده سازی و نظارت تصویری مورد استفادۀ امروز و نقاط قوت ذاتی برخی از استانداردهای ویدئویی فشرده سازی و ضبط ویدئویی دیجیتال را معرفی می کند. این بحث مفهوم اساسی چگونه دستگاه های ضبط دیجیتال میراث دوربین مدار بسته و ورودی های دوربین مدار بسته را به کار می گیرد را پوشش می دهد. آنها فشرده سازی ویدیویی استاندارد H-264 را برای فشرده سازی سیگنال ها به کار می برند افزایش ذخیره سازی داده ها و با کیفیت بالاتر انتقال در شبکه ها حتی آنها با میزان قطعۀ پایین تر را اجازه می دهد. دید کلی سیستم های امنیتی دوربین مدار بستۀ آنالوگ به فن آوری دیجیتال در حال حرکت هستند و ضبط ویدئو به این انتقال منجر می شود. ضبط ویدئویی آنالوگ توسط ضبط ویدئویی دیجیتال در سیستم های امنیتی که نیاز به نظارت تصویری و ضبط دارند جایگزین شده است. ضبط ویدئویی دیجیتال ها هم اکنون مزایای قاطعانه بر روی ضبط ویدئویی آنالوگ ها در برنامه های امنیتی را پیشنهاد می دهد.فیلم می تواند به صورت دیجیتالی بر روی شبکه های دیجیتال تقریبا در هر سطح از کیفیت تصویر مانند بالاترین کیفیت ثبت شود˛ پردازش شود و جریان می یابد. استفاده کنندگان اکنون فقط استفاده از فن آوری دیجیتال مانند تجزیه و تحلیل زمان واقعی˛ جستجوی صحنه˛ آلارم های تشخیص حرکت-فعالیت و دسترسی از راه دور بر روی شبکه های پروتکل اینترنت را درست می کنند. هزینۀ ظرفیت ذخیره سازی در رسانه های فیزیکی مانند درایوهای دیسک سخت˛ دیسک های دیجیتال چند منظوره یا ذخیره سازی متصل به شبکه˛ بخش کوچکی از هزینه مبتنی بر ضبط نوار آنالوگ می باشد. استفاده از ضبط ویدئو و آرشیو دیجیتال همچنین ذخیره سازی دائم از فیلم بدون از دست دادن کیفیت تصویر را به مرور ارائه می دهد. تمام این عوامل صنعت امنیت را به سمت اتخاذ ضبط کنندۀ ویدئویی دیجیتال به عنوان استاندارد برای ضبط ویدئو رانده است.

]]>