پرش لینک ها

عملكرد سنسور دوربين مدار بسته

عملكرد سنسور دوربين مدار بسته عملكرد سنسور دوربين مدار بسته به ميزان سيگنال ارتباط دارد يعني با دريافت هر واحد انرژي نوراني به همان ميزان هم پس مي دهد.در اين قسمت عملكرد سنسور دوربين مدار بسته cmos بسيار بهتر است.به اين علت كه چون قرار گيري اجزا به صورت ساده تر در ساختار اين سنسور مي باشد بنابراين راندومان بهتري را هم مي توانند داشته باشند.در حاليكه ccd ها باعث اتلاف انرژي مي توانند شوند. يكنواختي و تناسب نور در همه ي قسمت ها : شرايط ايده آل اين است كه نور يكنواختي به تمامي نقاط بتابد و عملكرد غير مي تواند باعث ناهمگرايي شود..به شرايط روشنايي و تاريكي مي تواند بستگي داشته باشد. كه در تفاوت  هاي حاصله بايستي اين شرايط را نيز در نظر گرفت  عملكرد سنسور دوربين مدار بسته cmos در اين بخش بسيار ضعيف است و به علت همان ساختار جداگانه اي كه براي هر پيكسل در نظر گرفته مي شود و البته تمهيداتي هم در اين بخش در نظر گرفته شده است كه بتواند با استفاده از تقويت كننده ها بتوانيم شرايطي را فراهم آوريم كه كيفيت تصاوير سنسور با سنسورهاي ديگر  برابري كند. البته اين سنسور ها در شرايط تاريكي نمي توانند زياد مورد استفاده واقع شونداما شرايطي باشد كه در اين شرايط بتوان سرعت را بيشتر مورد اهميت قرار داد و نور كمي هم در فضا منعكس باشد در اين شرايط استفاده از سنسور ها بسيار مي تواند مفيد فايده واقع شود عملكرد سنسور دوربين مدار بسته در ارتباط با سرعت : در اين پارامتر كاملا مشخص است كه كه سنسور cmos  در بحث سرعت مي تواند بسيار عملكرد بهتري از ccd  داشته باشد و اين مي تواند به ساختار  cmos  ربط داشته باشد كه براي دوربين هاي معمولي بيشتر مورد استفاده است. دوربين ها ي حرفه اي تر به سنسور ccd  مجهز هستند پس اين قابليت در دوربين هاي حرفه اي تر كمتر ديده مي شود . لول گذاري :در تكنولوژي cmos اين توانايي وجود دارد كه براي بهبود كيفيت تصوير و تمركز بر رو ي قسمت هاي كوچك  مي توان از تكنولوژي cmos  استفاده نمود كه ccd  داراي اين قابليت نيست. در نتيجه عملكرد سنسور دوربين مدار بسته cmos در بخش هايي به صورت پيشرفته تر عمل مي كند مثل مدارارت مجتمع كه كمتر باعث هدر رفتن انرژي مي شود .براي حجم فراواني و توليد بسيار زياد مناسب اند و اگر بحث كيفيت مهم نباشد بسيار كاربردي تر هستند . اما ccd  ها بر خلاف اين ها از كيفيت بالايي برخوردارند و براي كاربرد هاي حرفه اي تر مناسب اند.]]>