پرش لینک ها

لزوم نصب دوربین مدار بسته در اماکن تجاری

نصب دوربین مدار بسته می توان به جلوگیری از سرقت از مغازه های خرده فروشی اشاره کرد, صاحبان فروشگاه های خرده فروشی همیشه با تهدید سارقان مواجه بوده و از آن رنج می برند خوشبختانه این سیستم های امنیتی که شامل نصب دوربین مدار بسته می باشد کمک شایانی به کاهش سرقت در فروشگاه ها نموده است. سارقان با علم به این که فروشگاه ها دارای سیستم امنیتی و دوربین مدار بسته هستند کمتر برای اقدام به سرقت وسوسه می شوند. برای مغازه های کوچک استفاده از دوربین های مدار بسته رنگی توصیه می شود. باید به مناطق و محدوده قرار گیری دوربین مدار بسته هم توجه ویژه ای نشان داده شود, درب ورود و خروج و صندوق از مناطق عمده برای تصویر برداری است و البته بخش انبار. تجربه ثابت کرده است که وجود دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی در اماکن تجاری هم در پیش گیری از وقوع جرم و هم دستگیری سارقان نقش بسزایی داشته است و یکی از کاربرد های مهم و عمده آن شناسایی مجرم پس از اقدام به سرقت  و دستگیری و تحویل او به مقامات قضایی و قانونی است. در حال حاضر نیز بسیاری از اماکن تجاری دنیا از دستاورد های خوب و پیشرفته در زمینه سیستم های امنیتی و دورین های مدار بسته استفاده می کنند. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه نصب دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. نصب دوربین مدار بسته]]>