پرش لینک ها

لزوم نصب دوربین مدار بسته

پیشگیری از وقوع جرم و تخلف نصب دوربین مدار بسته برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف مرسوم ترین مزیت استفاده از دوربین مدار بسته است. سارقین و مجرم ها از ارتکاب جرم می ترسند ولی نصب دوربین مدار بسته ترس آن ها را تشدید می کند و در بسیاری موارد مجرم با دیدن دوربین مدار بسته کلاً از ارتکاب جرم منصرف می شود.

دوربین مدار بسته برای اثبات جرم و مجرمیت

وقتی یک فرد شاکی به دادگاه یا دادسرا برای اثبات جرم مراجعه می کند  و برای اثبات جرم متهم به سند و مدرک محکم نیاز است. فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته می تواند در مسیر پرونده نقش مهمی داشته باشد.

ناظر بودن بر محیط برای موارد عمومی در شهر

یکی از مهم ترین کاربرد های دوربین مدار بسته برای نظارت بر یک محیط مشخص است که ممکن است هیچ وقت هیچ مجرمی به آن قدم نگذارد. به عنوان مثال نصب دوربین مدار بسته در مهد کودک ها می تواند بسیار مفید باشد. بچه های زیر هفت سال نیاز به مراقبت لحظه به لحظه دارند, با نصب دوربین مدار بسته و نظارت دائم بر کودکان می توان آن ها را از خطرات در امان نگه داشت. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه نصب دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. نصب دوربین مدار بسته]]>