پرش لینک ها

لنزهای چند کانونی

دوربین مدار بسته هستند که دارای طول  کانونی هستند که در آن تمرکز با تغییر طول  کانون (و یا وسعت آن) تغییر می کند. در مقایسه با لنزهای زوم ( دستی) که در میزان تمرکز خود در زمان زوم لنزها ثابت می مانند ( تغییر طول  تمرکزو وسعت آن) . بسیاری ازاین به اصطلاح لنزهای فوکال  به خصوص در نمونه های دوربین مدار بسته لنزی ثابت واقعا از نوع لنزهای چند کانونی هستند. لنزهای چند کانونی تصویر چپ با mm 2.8 در محل تمرکز است. تصویر میانی باmm 12 با تمرکز در سمت چپ تصویر تنها از زاویه با mm 2.8 است. تصویر راست در زاویه mm 12 دوباره تمرکز کرده است. نقطه بسته شده طول  تمرکز و نقطه بعدی محل تمرکز است. برای یک انسان تازه کار، سیستم دوربین مدار بسته می توانند به نظر گیج کننده باشند. سوالی که اغلب از سوی خریداران پرسیده می شود این است که لنزهای چند کانونی چه هستند. دو نوع اصلی از لنزهای دوربین مدار بسته وجود دارد. شما می توانید یک لنز ثابت داشته باشید و یا از لنزهای چند  کانونی استفاده کنید. لنز های ثابت لنز های دارای دهانه ای هستند که قابل تغییر نیستند. اما آن ها برای هر دو کاربرد و یا تطابق استفاده نمی شوند. زمانی که شما یک لنز ثابت می خرید می خواهید از یک تنظیم کننده لنز استفاده کنید تا از گشادی مناسب لنز اطمینان حاصل کنید. چون  شما زمانی که ان را نصب کردید نمی تونید آن را تطبیق دهید. لنزهای چند کانونی معمولا گران تر هستند اما این امکان را فراهم می کند تا گشادی  لنز را روی  حالت پرواز  تطبیق دهید. این فضای خالی کم تری را برای اشتباهات ایجاد می کند و همچنین این امکان را فراهم می کند تا تغییرات دردید در زمان دیگر ایجاد شوند. لنزهای چند کانونی دارای درجه گشادی مختلفی هستند. سایز لنز ها می توانند 2.8، 12،3.5-8، 6-60و 5-100mm  باشند. هر چه شماره گشادی لنز بالاتر باشد زوم بیشتری در تصویر ظاهر خواهد شد و جزئیات بیشتری در عکس گرفته می شود. در خاطر داشته باشد همه لنز ها دارای مقدار کم و زیاد هستند(کامل نیستند). هر چه گشادی آن بیشتر باشند جزئیات آن بزرگ تر خواهند شد و اما شما دامنه دید کم تری را خواهد داشت پس تصاویر نازک تر خواهند شد. هر چه گشادی آن کم تر باشد دامنه دید آن وسیع تر است اما جزئیات کم تری ظاهر خواهد شد. ]]>