پرش لینک ها

مولفه هاي دوربين مدار بسته

مولفه هاي دوربين مدار بسته چيست

مولفه هاي دوربين مدار بسته براي ضبط و پخش تصاوير در تجهيزات CCTV كدامند ؟دستگاههاي Digital Video Recorder و مانيتور كه در اين مبحث به آنها مي پردازيم. در ابتدا به صورت مختصر تعريفي از واژه ي دوربين مداربسته داشته باشيم سپس بپردازيم به مولفه هاي دوربين مداربسته دوربين مدار بسته كه نام آن به اختصار CCTV مي باشد به معناي Closed Circuit Television كه معادل فارسی تلویزیون مدار بسته مي باشد  . معناي اصطلاح Closed : دريافت  تصويرتوسط دوربین مداربسته و ارسال آن به یک گیرنده خاص تلویزیونی برای نمایش تصوير .

تعريف مولفه هاي دوربين مدار بسته

مولفه هاي دوربين مدار بسته مربوط به ضبط تصاویر كه شامل دستگاه ضبط DVR  است و در صورتيكه ضبط ويديويي تصاوير به صورت شبكه اي باشد از دستگاه NVR استفاده مي شود. تفاوت DVR با NVR در اين است كه نوع اول به دستگاه متصل است و نوع دوم هم به شبكه متصل است . با اين حال در دريافت تصاوير در دو حالت مشكلي وجود ندارد.  تشابهات سيستم هاي NVR  وDVR  بسيار زياد است اما NVR بيشتر مرتبط است به شبكه محلی و در صورتيكه  کاربر داراي مجوز خاص باشد مي تواند تصاویر را ضبط و دريافت کند. درصورتيكه شبکه محلی به اینترنت اتصال داشته باشد ، امكان دسترسي براي فرد داراي مجوز وجود دارد. پس از دريافت تصاویر توسط  مولفه هاي دوربین مدار بسته نياز به اين هست كه تصاوير در جایی به تصوير در آید که اصطلاحا به آن مانیتور مي گویند که براي اين كار توصيه ي ما به شما استفاده از مانیتورهای صنعتی مي باشد.

علت استفاده از دوربین مدار بسته

با پیشرفت تکنولوژی در عرصه ي دوربین هاي مدار بسته  قصد بر اين است كه از اموال با ارزش  به درستي نگهداري شود. ایمنی و امنیت جز زير ساخت هاي مهم ابزارهای مدیریتي هستند.اين سيستم براي بسياري از مدیران کارخانجات مي تواند قابل استفاده باشد.زماني كه برای بازبيني شواهد دیداری ثبت شده كيلومتر ها از محل مورد نظر فاصله داريد  از این سیستم مي توانيد به خوبي استفاده نمایيد.
]]>