پرش لینک ها

نصب دوربین مدار بسته در بانک ها

نصب دوربین مدار بسته است. بانک ها در تمام دنیا به عنوان امن ترین مکان ها شناخته می شوند و همین مطلب باعث می شود که در سراسر دنیا تمامی مردم با خیالی آسوده سرمایه زندگی خود را در آن نگه دارند. با نوآوری های اخیر در سیستم دوربین  مدار بسته اکثر بانک ها به دنبال اثر بخشی و افزایش امنیت بانک خود می باشند. مهم ترین مزیت استفاده از دوربین مدار بسته در بانک ها جلوگیری از سرقت است. به دلیل اینکه بانک محل سپرده گذاری خیلی ها می باشد از افراد معمولی تا کارمند و ثروتمندان و تاجران, بنابراین یکی از گزینه ها و اهداف اصلی سرقت محسوب می شود با نصب دوربین مدار بسته می توانید از سرقت جلوگیری کنید یا حتی در صورت وقوع این حادثه تصاویر و فیلم های ضبط شده از دوربین مدار بسته مدرکی برای پلیس می باشد و امتیازی برای دستگیری سریع مجرمان می باشد. در موارد سرقت و تقلب, تصاویر گرفته شده توسط دوربین  مدار بسته می تواند مورد استفاده برای شناسایی و پیگیری مجرمان و مظنونین باشد. نصب دوربین مدار بسته می توانند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته که بررسی کردن چهره ها و تصاویر افراد در حال استفاده از چک تقلبی می باشد را شناسایی کند و باعث جلوگیری از رواج چک تقلبی شود. یکی از مهم ترین مزایای استفاده از دوربین مدار بسته در بانک نصب کردن آن در دستگاه های خود پرداز می باشد و در جایی که شخصی کارت عابر بانک همراه با رمز پیدا کرده و آن را وارد دستگاه خودپرداز می کند و از آن برداشت می کند مسلماً بدون اجازه از صاحب کارت عابر بانک می باشد و همین نصب دوربین مدار بسته باعث می شود تصاویری از کسی که کارت را پیدا کرده و بدون اجازه از آن پول برداشت کرده ضبط می شود و سریعاً مجرم را پیدا می کند. نصب دوربین مدار بسته]]>