پرش لینک ها

نصب دوربین مدار بسته در تهران

نصب دوربین مدار بسته یکی از راه های کنترل و نظارت بر اماکن عمومی می باشد. برای مثال خیابان ها از جمله مکان هایی هستند که کار نظارت بر آن ها همیشه دشوار بوده است. اما با نصب دوربین مدار بسته این کار ساده شده و دیگر کنترل رانندگان و خودروها در 24 ساعت شبانه روز امکان پذیر شده است.

نصب دوربین مدار بسته در خیابان

نحوه نصب دوربین مدار بسته در خیابان ها اندکی متفاوت از دیگر مکان هاست. در نصب دوربین مدار بسته در خیابان ها سعی در نصب به صورت مخفی شده است. به همین دلیل است که در اکثر خیابان ها راننده ها به اشتباه فکر می کنند دوربینی نصب نشده است. نصب دوربین مدار بسته در خیابان های تهران در مکان هایی انجام می شود که شامل طرح ترافیک و طرح زوج و فرد می شود. در این مکان هاست که دوربین مدار بسته برای کنترل و نظارت به کار می رود که در این مکان ها نیز نصب به صورتی است که اکثر راننده ها متوجه دوربین مدار بسته نمی شوند و همین امر سبب کنترل نامحسوس توسط دوربین های مداربسته نصب شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی می گردد. دوربین های مداربسته نصب شده در خیابان ها از نوع دوربین پلاک خوان هستند. این دوربین ها با ثبت پلاک رانندگانی که فاقد مجوز ورود به طرح ترافیک روزانه می باشند جریمه ای نقدی را برای این خودروها ثبت می نمایند. در واقع با وجود دوربین مدار بسته در خیابان های تهران دیگر رانندگان نمی توانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند و همین امر سبب شده است در این مکان ها نیازی به پلیس راهنمایی و رانندگی نباشد و دوربین مدار بسته کار را به درستی و با دقت بالا انجام دهد. نصب دوربین مدار بسته در خیابان های تهران چند سالی است انجام می شود و از این طریق است که کار نظارت بر خودروها با دقت در حال انجام است. نصب دوربین مدار بسته]]>