نصب دوربین مدار بسته در ساختمان

اخبار و مقالات

نصب دوربین مدار بسته

نصب دوربین مدار بسته در ساختمان به منزله کنترل ورودی و خروجی انجام می شود. اگر ساختمان یک ساختمان دولتی و یا شرکتی خصوصی باشد که نصب دوربین مدار بسته در ابتدای درب ورودی آن به منزله کنترل ورود و خروج می باشد. اگر نصب دوربین مدار بسته در داخل ساختمان انجام پذیرد به منزله کنترل و نظارت بر کار کارکنان خواهد بود. اما نوع دوربین نصب شده در مکان های مختلف متفاوت می باشد. برای مثال دوربینی که در جلوی درب ورودی نصب می شود با دوربینی که در داخل اتاق ها قرار می گیرد هم از نظر ظاهری و هم از نظر کاربردی با هم متفاوتند. نصب دوربین مدار بسته در جلوی درب ورودی باید از انواع دوربین بیرونی باشد که در مقابل باد و باران مقاوم هستند. اما دوربین های استفاده شده در داخل ساختمان باید از انواع درونی باشند. نصب دوربین مدار بسته در بیرون از ساختمان می تواند ویژگی دید در شب نیز داشته باشد تا اگر در تاریکی شب رفت و آمدی انجام شد بتوان به وضوح آن را مشاهده کرد. نصب دوربین مدار بسته در داخل ساختمان یا در داخل اتاقها انجام می شود و یا در راهروها. اگر در داخل اتاق ها باشد به منزله نظارت بر کار کارکنان خواهد بود. در داخل اتاق نیز می توان انواع دوربین 360 درجه را نصب کرد که تمامی زوایای اتاق را به وضوح نمایش دهد. نصب دوربین مدار بسته در ساختمان ها بر اساس کاربردی که خواهد داشت متفاوت خواهد بود. برای مثال اگر ساختمان اداری باشد از دوربین های پیشرفته تر و اگر ساختمان مسکونی باشد از دوربین های ساده تری استفاده می شود. در واقع این نوع کاربردی است که تعیین می کند از کدام مدل دوربین باید استفاده کنیم. کارشناسان شرکت با راهنمایی شما در انتخاب دوربین بهترین دوربین را با توجه به کاربرد آن به شما پیشنهاد می دهند. نصب دوربین مدار بسته]]>