پرش لینک ها

نصب دوربین مداربسته :پکیج آموزشی دوربین مداربسته

نصب دوربین مداربسته در سالهای اخیر استفاده از سیستم ها ی امنیتی بسیار گسترده شده است و دوربین مداربسته نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند . دوربین های مداربسته انواع مختلفی دارد و یادگیری نصب دوربین مداربسته کار دشواری نیست. دوره آموزشی نصب دوربین مداربسته :پکیج آموزشی دوربین مداربسته به شما کمک می نماید تا بتوانید در این زمینه تخصص لازم را کسب نمایید. 1-2-آموزش نصب دوربین مداربسته 1-2-1دوربین مداربسته HD-CVI و دوربین مداربسته AHD دوربین های مداربسته شامل تجهیزات زیرمیباشد:

1.دوربین camera

 2. کاور دوربین housing camera 3.پایه دوربین bracket 4. نمایش دهنده تصویرmonitor 5.انتخاب کننده سویچر switcher 6.کواد quad 7.ترکیب کننده multiplexer 8.ضبط کننده  recorder 9.کارت تصویری card capture 10.نظم دهنده ویدیویی router video 11.کنترل کننده controller 12.تقویت کننده booster دوربین : اولین نیاز نصب دوربین مداربسته خود دوربین می باشد. دوربین پس از دریافت تصاویر  آنها را به سیگنال ویدیویی تبدیل نموده .دوربین های مداربسته انواع مختلفی دارد.ولی تمامی آنها دارای اجزای یکسان و مشابهی هستند. انتخاب مشخصات امنیتی : از معیار های مهم انتخاب دوربین در بحث نصب دوربین مداربسته توجه به کیفیت بسیار بالا و وضوح تصویر  آن است و در اولویت های بعدی به ترتیب بخش های  رنگی و غیر رنگی و کارایی آنها در محیط داخلی و یا خارجی است . سیستم های امنیتی : سیستم های امنیتی دارای ساده ترین ساختار هستند و  از اجزا اصلی دوربین و مانیتورکابل رابط تشکیل شده و از طریق آن فقط می توان تصویر یک دوربین را مشاهده نمود. که امکان بازنگری مجدد وجود ندارد.مرحله بعدی پردازش و نمایش چندین تصویر با یک مانیتور است .در این بخش با استفاده از سویچر می توان به صورت هماهنگ اطلاعات صوت و تصویر را به صورت یکجا دریافت کرد .]]>