پرش لینک ها

نظارت بر جایگاه های سوخت با کمک دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته در جایگاه  ایمن ترین و مناسب ترین راهکار محسوب می شود. هنگاهی که شما اقدام به نصب دوربین مدار بسته در اطراف جایگاه خود می کنید, همراه با توانایی مشاهده از راه دور و نظارت بر کل جایگاه این اطمینان خاطر را به کارکنان خود می دهید که آن ها مجبور به مقابله با سارقان نیستند چرا که سیستم نظارتی و امنیتی دوربین مدار بسته مراقب آن ها است. مشاهده تصاویر دوربین مدار بسته از راه دور این امکان را برای شما فراهم می کند که ببینید آیا کارمند شما در خطر است یا نه. اغلب برای یک کارمند تماس گرفتن با پلیس و یا حتی فشار دادن دکمه زنگ خطر در هنگام سرقت, تقریباً غیر ممکن است. با این شرایط زمانی که شما شاهد این جریان باشید می توانید با پلیس تماس گرفته و در اسرع وقت و حتی قبل از خروج سارق او را به تله بیندازید. کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>