پرش لینک ها

نیاز به استفاده از دوربین مدار بسته در مدارس

دوربین مدار بسته اقدامات جدی و اجرایی صورت گیرد و پس از مدتی استفاده از دوربین مدار بسته در تمامی مدارس کشور قانونی شد. مدارس جایی هستند که در آن فرزندان ما باید احساس امنیت کنند. جایی است که آن ها در مورد خود و جهان خود می آموزند. اگر چند سال گذشته را به عنوان نمونه در نظر بگیریم, مدارس دیگر آن مکان های امنی که ما فکر می کنیم نیستند, و هنگامی که شرایط خاص منجر به ایجاد یک وضعیت غم انگیز می شود, هر چیزی می تواند رخ بدهد. با این حال چیز هایی وجود دارند که می توانند از چنین اتفاق هایی جلوگیری کنند و برای حفظ مدارس به عنوان مکان های امن به کار گرفته شوند. این امر در قالب سیستم های نظارتی از جمله دوربین های مدار بسته مطرح می شود. ولی باید بدانید که این نظارت بی نقص نیست . این مهم است که مدارس دارای دوربین های مدار بسته باشند که بتوانند رفت و آمد کودکان را کنترل کنند تا مطمئن شوند که آن ها محوطه مدرسه را ترک نخواهند کرد و گم نخواهند شد. جریان نصب دروبین مدار بسته عده ای موافق و عده ای مخالف دارد. عده ای معتقدند که نظارت بر رفتار معلمین و دانش آموزان کار پسندیده و جالبی نیست. مخالفان نصب دوربین مدار بسته در مدارس معتقدند که به جای استفاده از دوربین مدار بسته در مدارس باید مهارت های رفتاری به دانش آموزان داده شود. در زمینه مسائل آموزشی هم وجود دوربین مدار بسته آن چنان تاثیر گذار نبوده و معلمان دچار استرس و نا امنی شده اند. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>